+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.

Hybrid View

Önceki İleti Önceki İleti   Sonraki İleti Sonraki İleti
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Merhabalar. Yaklaşık 1 yıldır FinansBank ve EnPara hesabım bahis şüphesi ile blokeli ve içeride kendi işimden kazandığım, birikim yaptığım belli miktarda bir mebla bulunmakta idi. 1 yıl boyunca şikayet ve dilekçelerden hiçbir sonuç alamayıp, 2 ay önce son çare olarak yürütme durdurmalı dava açtım. Bu 2 aylık süre içinde bir de Akbank hesabımı mahkeme kararı ile blokladılar. Bloke öncesi ise banka bana 30 bin tl kredi kullanabileceğimi söyledi ve ben de kabul edip, aldım. Hesapta tutum. Bir dr dolar hesabım vardı. Ticari hesaba da dönüştürdüm. Ardından kendi elleri ile vermiş oldukları krediyi ve kendi dolar hesabımı da blokladılar. Kontrol ettiğimde hiç kullanmadığım içinde hiç para olmayan Halkbank hesabım da blokelenmiş. Yaşadığım bu korkunç olaylar silsilesi beni ciddi bir çöküntüye de uğrattı. Akbank blokesinden sonra bankaya gidip, vergi levhamı, faturalarımı ibraz ettim. Şikayet dilekçesi gönderdik buna rağmen reddedildi ve bloke sürdü. Tekrar Yürütme durdurma konusuna dönersem eğer, 30. Günde ara karar çıktı ve ardından dün itibari ile ise sonuç kararı çıktı. Ve bana tebliğ edilen bu karar ile birlikte hukuğa karşı tüm güvenim gitti. Karar tamamen baştan savma ve olabildiğince saçma geldi. Artık tüm banka hesaplarım blokeli olduğu için hiçbir banka ile çalışamıyorum, hiçbir işlem yapamıyorum. Kendi kiramı bile arkadaşımın hesabından ödüyorum. Vatandaş olarak bırakıldığım durum bir terör suçlusu muamelesinden farksız. Üstelik bu bahis şüphesi tamamen asılsız, bahisten para kazanmayı geçin, oynamasını bile bilmiyorum. Tamamen ticaret yaparak, ailemin destekleri ile biriktirdiğim bir birikimdi. Sonuç olarak, son çarem olan yürütme durdurma sonucuna göre verilen kararı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu karar ile ilgili fikirlerinizi, ve bu genel durumun için artık ne yapmam gerektiği konusundaki tavsiyelerinizi merakla bekleyeceğim. Şimdiden teşekkür ederim.

  Evrak Görüntüleme
  .Udf Uzantılı Evrakı İndir
  DAVACI : ***

  DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
  VEKİLİ : AV. UĞUR ÇAMCA
  Ankara Muhakemat Müdürlüğü Bahçelievler Mah. Bahriye Üçok Cad. No: 13 Çankaya/ANKARA
  DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 5549 sayılı Kanun'un 19/a maddesi uyarınca davacıya ait olan Finansbank ve Enpara.Com'da bulunan hesapları üzerine bloke koyma işleminin; kanunda askıya alma işleminin 7 iş günü ile sınırlandırıldığı halde hesaplarının 200 gündür blokeli olduğu, idarenin hesaplarının bloke edilmesine ilişkin tarafına herhangi bir bildirim yapmadığı belirtilerek hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlemin iptali istenilmektedir.
  SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının şüpheli görünen banka transfer hareketlerinin tespiti ile Bakanlık makamının 27.10.2017 tarih ve 25512 sayılı oluru ile ve 5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesi uyarınca dava konusu hesaplardaki paraların tranfer edilmesi işleminin yedi iş günü süreyle ertelendiği, askıya alma süresi içerisinde yapılan inceleme sonucu konunun savcılığa intikal ettiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/159164 sayılı soruşturma dosyası kapsamında savcılğın talebi üzerine İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 31.10.2017 tarih ve 2017/4969D.İş sayılı kararı ile hesaplara el konulmasına izin verildiği, hesaplara konulma işleminin idareye ait bir işlem olmadığı gerekçesi ile davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce mevzuat değişikliğinden kaynaklı olarak davalı bakanlığı isminin Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmesi sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hasım mevkiine alınması ve dava konusunun adli yargının görevinde olması sebebiyle yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmeksizin dosya 2577 sayılı yasanın 14. maddesi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü:
  2576 sayılı yasanın 6.cı maddesinde "Vergi Mahkemeleri;
  a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait, vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
  b) (a)bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun uygulamasına ilişkin davaları,
  c) Diğer kanunla verilen işleri,
  çözümler" hükmü yer almaktadır.
  Aynı yasanın 5. maddesinin 1. fıkrasında da İdare Mahkemelerinin, Vergi Mahkemelerinin görevine giren davalar ile Danıştay da çözümlenecek olanlar dışındaki iptal davaları ile tam yargı davalarını, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartname ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinin birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar ve kanunlarla verilen diğer işleri çözümleyeceği hükme bağlanmıştır.
  Dava dosyasının incelenmesinden davacıya ait olan Finansbank ve Enpara.Com'da bulunan hesapları üzerine bloke koyma işleminin, 5549 sayılı Suç Gelirllerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tedbir amaçlı davacının hesaplarındaki para tranferlerinin ertelenmesi, söz konusu olayın Savcılığa intikal etmesi ve nihayetinde, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 31.10.2017 tarih ve 2017/4969D.İş sayılı kararı ile hesaplara el konulmasına izin verilmesi ile oluştuğu, dava konusu işlemin Vergi Mahkemesinin görevine giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin bulunmadığı gibi idare mahkemesinin görevine giren iptal veya tam yargı davasına konu bir işlem ile ilk derecede Danıştayca çözümlenecek bir işlemde olmadığı, ceza mahkemelerinin görev alanında bulunduğu ve adli yargının konusuna giren bir işlem olduğu anlaşılmaktadır.
  Açıklanan nedenlerle; davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-a hükmü uyarınca görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 127,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, A.A.Ü.T.'ne göre belirlenen 1.090,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 59,10 TL YD harcı ile artan posta avansının karar kesinleştikten sonra istemi halinde davacıya iadesine, 492 Sayılı Harçlar Kanununun I Nolu Tarifesi uyarınca görevli görülen adil yargıda dava açılması halinde davacıdan ayrıca başvuru harcı alınmayacağının davacıya bildirilmesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusu yolu açık olmak üzere, 31/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan
  BÜLENT KÜFÜDÜR
  38345
  Üye
  MUSTAFA YILMAZ
  195252
  Üye
  GANİME ÖZÇİFTÇİ
  191983
  YARGILAMA GİDERLERİ :
  Başvurma Harcı : 35,90 TL
  Karar Harcı :
  35,90 TL
  Posta Gideri :
  56,00 TL

  TOPLAM :
  127,80 TL

 2. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2014
  Nerede
  Hatay
  İletiler
  154
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Verilen kararda bir hata görünmüyor. Savcılık soruşturması olmasaydı ve MASAK tarafından konulan bloke 7 günü aşsa idi idare mahkemesi bu hususu inceler ve talebiniz doğrultusunda karar verirdi. Ancak kararda da belirtildiği üzere İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince konulan bir tedbir var. Bu tedbir CMK 128.uyarınca şerh edilen bir tedbirdir. Bu tedbiri kaldırma görev ve yetkisi ise Sulh Ceza Hakimliği'ne aittir. Bu yüzden mahkemece verilen kararda bir hata yoktur. İşlemlerinizi bir avukat eşliğinde yapmanız her zaman için sizin lehinizedir. Aksi takdirde yukarıda ki gibi karşı vekalet,yargılama gideri gibi külfetlerin altına girmeniz içten bile değil.

 3. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Peki hocam aynı şekilde bloke edilip yine benim yaptığım gibi yürütme durdurma taleple idare davası ile blokları açılan kişiler için neden aynı şey olmamış? Onların da sulh mahkeme kararı ile bloklanmıştı hesapları.

 4. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.231
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Kulaktan dolma bilgilerle değil eğer elde edebiliyorsanız onara ait gerekçeli kararı da yazarsanız aradaki farkı görebilirsiniz. Ya da tamamen aynı durum söz konusu ise diğer karardaki gerekçeyi istinaf başvurunuzda kullanabilirsiniz
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 5. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Bugün istinafta bulunacağız.

 6. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.231
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Alıntı ilkercagatayasik rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Peki hocam aynı şekilde bloke edilip yine benim yaptığım gibi yürütme durdurma taleple idare davası ile blokları açılan kişiler için neden aynı şey olmamış? Onların da sulh mahkeme kararı ile bloklanmıştı hesapları.
  Bu konuda elinizde karar var mı?
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 7. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Teşekkürler. Dün itibari ile istinafta bulundum. Bakalım sonuç ne olacak.

 8. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  Bursa
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  İstinaf da reddedildi.

 9. #9
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.231
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 5549 19/A Blokesi ve Yürütme Durdurma Davası Sonucu

  Alıntı Av.Yusuf Selçuk Ateşkan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bu konuda elinizde karar var mı?
  İdare mahkemesinde kabul edilmiş davanın emsal kararı elinizde var mıydı? Bunu Bölge İdare Mahkemesi'ndeki başvurunuzda sunmuş muydunuz? Emsal karar olduğunu düşündüğünüz karar ile sizinki arasında fark olduğunu veya eski tarihli olduğunu, sonradan mevzuatın değiştiğini düşünüyorum ancak kararı görmeden net bir şey söyleyemem. Sulh ceza hakimliğinin verdiği bir karar bulunduğu için bu kararı ancak ceza mahkemesi kaldırılabilir. Bloke idari kararla değil, yargı kararıyla konmuş.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Yürütme durdurma UYAP sorgulama sonucu
  Merhaba, Yürütme durdurma talebiyle davam bulunmaktadır. 4060 a sorgulama mesajı attığımda: ".. nolu dosyada 23/12/2015 tarihinde yürütmeyi...
  Yazan: harun07 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 28-12-2015, 11:26:08
 2. Yürütme durdurma sonrası yapılan mülakat
  Sn Hukukçular bir konuda yardımınızı rica ediyorum Daha önce bir kuruma uzman yard. sınavına girip haksız bire şekilde elendiğim için mahkemenin...
  Yazan: esma16 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 10
  Son İleti: 01-04-2014, 09:19:19
 3. Yürütme durdurma aldım ama
  Sayın Arkadaslar ben eş durumundan muvafakat istedim çalıstıgım üniversite muvafakat vermedi bende mahkemeye verdim yürütmeyi durdurma aldım....
  Yazan: Bilgiislem7763 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 19
  Son İleti: 30-06-2011, 14:30:20
 4. Yürütme durdurma?
  selam 2010/106 danıştay sekizici daire Açıklanan nedenlerle, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Ek-3 sayılı çizelgesinin...
  Yazan: swing Forum: Sağlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 25-06-2010, 06:13:41
 5. Yürütme durdurma kararı ile ilgilidir
  HUKUKÇU ARKADAŞLAR YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM.BEN DANIŞTAY 12.DAİRESİ NE KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSUNA ALINMAMAMA İLİŞKİN İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN...
  Yazan: apk Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-07-2006, 16:05:22

Bu sayfada bulunan kavramlar:

5549 kanunu banka blokesi

5549 kanunu banka blokesi haberleri

554919 5549 sayili kanun blokem aylar sonra kaldirildi

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.