Yargıtay temyiz tebliğnamesinde:
1- Dosya kapsamına göre
2- Kabul ve uygulamaya göre
ne demektir. temyiz sonrası mahkeme yeni yargılamayı bunlardan hangisine göre yapar.
saygılarımla.