Ablam 2 yıl önce vefat etti, kocasıyla birlikte mirasçı olduk. 50/50 ortak oldukları anonim şirketindeki hisselerden payımıza düşen hisseleri bizden satın almak istedi. Hisselerimizi kendisine devrettiğimizi belirten bir yazıyı (hisse adedi ve bedelin de belirtildiği) imzaladık. Bunu notere götüreceğini ve bizi de oraya çağıracağını, işlemin imzalarımızın noter tarafından tasdik edilmesiyle sona erebileceğini ve aynı anda paralarımızı ödeyeceğini söyledi. Fakat daha sonradan İstanbul Ticaret Odasından öğrendik ki; İTO ya verilen şirket yönetim kurulu kararı ile, şirket tek pay sahipli olarak (kendisi) faaliyetine devam ediyormuş. Yani hisselerimizi kendi üzerine almış. Bu nasıl mümkün olabilir? Noterde imzalarımızın tasdik edilebilmesi için bizlerin de orada olması gerekmez mi? Saygılar