Değerli arkadaşlar,

Eski ayrıldığım okulda soruşturma sonrasında okul müdürü soruşturmanın benim tarafımdan açtırıldığını bahane ederek şahsıma Fetöcü, ses kayıtçısı gibi iftiralarda bulundu. kendisi ile yüzüyüze görüşmek için okula gittim kabul etmedi. Yeni atdandığım okuldaki müdürü arayarak benim fetöcü, ses kayıtçısı gibi iftiralarda bulundu. Bunlarla ilgili şahitler var ben kendisi ile watsapp üzerinden görüştüm ve aynen şu cümleler yazdım. "sen ne utanmaz birisin, sana haddini bildireceğim" utanmaz birisin ifadesinden beraat verildi(hakaret ) haddini bildireceğim ifadesi tehdit sayıldı. halbuki benim yazışmaların devamında kendisini milli eğitim bakanlığına şikayet edeceğim yönünde beyanlarım oldu.

C. savcılığı " şüpheli arasındageçen mesajlaşmalar esnasında şüphelinin müştekiye hitaben "sen ne manimiz birisin, sana haddini bildireceğim" şeklinde söylemlerde bulunmak suretiyle Tehdit ve Hakaret suçlarını işlediği hususunda kamu davası açmak için gerekli olan yeterli şüphenin oluştuğu, mesajlaşmalara dair mesaj tespit tutanağının dosyada mevcut olduğu, 17/03/2018 tarihli uzlaştırma raporu dikkate alındığında müşteki ile şüpheli arasında uzlaştırmanın sağlanamadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla:
şüphelinin müsnel suçtan yargılamasının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına ve ayrıca takdiri mahkemenize ait olmak üzere hakkında TCK'nın 53. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerinden bir veya birkaçının uygulanmasına karar verilmesi KAMU ADINA İDDİA VE TALEP olunur. 28/03/2018

Karar: 1- Her ne kadar sanık hakkında TCK 125/1 maddesi şevkiyle Hakaret suçundan cezalandırılması talep olunmuşsa da. sanığın üzerine atılı suç bakımından suçun yasal unsurları ‘ oluşmadığı nedeniyle sanığın (CMK 223/2a maddesi gereğince BERAATİNE,

2- Sanığın üzerine atılı mağdur ….’a yönelik eylemi için her ne kadar TCK 106/1-2 maddesi sevkiyle cezalandırılması talep olunmuşla da. Sanığın eyleminin TCK 106/1-2 cümlede düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılarak, sanığın işlediği sahil olan sair tehdit suçundan 5237 sayılı TCK nı 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun islendiği yer ve zaman göz önüne alınarak sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK mm 106 1-2 cümle maddesi uyarınca takdiren alt hadden ve tercihen 30 GÜN KARSILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri ve sanığın geçimsi sanık lehine takdiri indirim nedeni olarak uygulanarak 5237 Sayılı TCK nun 62 maddesi gereğince sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 25 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDILRIMASINA


Bu söze 25 günlük adli para cezası kesildi. İçtihatlarda haddini bilmek ile ilgili bir kesinleşmiş durum var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.