Merhaba,

Baba tarafından Bulgaristan vatandaşlığı almaya çalışıyorum. Bunun için en kritik belgelerden biri olan İsim Denklik Belgesi'ni henüz alamadım. Bununla ilgili olarak şu aşamalardan geçtim:

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İsim Denklik Belgesi talebinde bulundum, ama şu açıklamayla olumsuz yanıtlandı:
"Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadı gösterir belgenin tasdikli örneği ektedir. Vatandaşlık dosyasında bulunan belgeye istinaden Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadı bilgileri nüfus kaydına işlenememiştir."

- Doğum tarihini İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne Doğum Belgesi ile başvurarak değiştirttim. (Doğum yeri bilgisi zaten doğruydu.)

Elimdeki belgeler:
- Bulgaristan Doğum Belgesi
- Bulgaristan Nüfus Kayıt Belgesi
- Muhacir Belgeleri (Bulgaristan ve Türkiye)

Bu aşamada, Asliye Hukuk Mahkemesine aşağıdaki gibi bir dilekçeyle İsim Denklik Belgesi talebinde mi bulunmalıyım?

"DAVA KONUSU : İsim Denklik Belgesinin Düzenlenmesi Talebi

AÇIKLAMALAR :
Babam ve ailesi xxxx yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişler. Ekte sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere babamın adı Bulgaristan vatandașıyken Xxx Xxxov Xxxov, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra ise Xxx Yyy’dir. Bu iki ismin aynı kişiye ait olduğuna dair İsim Denklik Belgesi düzenlenmesini talep etmekteyim.

DELİLLER : Nüfus kayıt belgeleri

EK : 1- T.C. Nüfus Kayıt Örneği
2- Bulgaristan Nüfus Kayıt Belgesi (apostilli, noter onaylı tercümeli)"