Merhabalar,
STİSK md. 61 de düzenlemesi
MADDE 61 – (1) Grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan
işçilerin en az dörtte birinin...
(3) Oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden oylamaya
katılanların salt çoğunluğu...
şeklinde. Burada kanunda sendika üyesi işçiler gibi bir ifade yok. O halde taraf sendika üyesi olmayan işçiler de grev oylaması talebinde bulunup yine grev oylamasında oy kullanabilirler mi?