Herkese merhaba. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim ve bir ödev hazırlamam gerekiyor. Sorumu sorayım hemen:

Olay: İşyerinde 10 yıldır çalışmakta iken sendika yönetimine seçilen işçi, işten ayrılırken işverenden kıdem tazminatını talep etmiştir. İki dönem (8 yıl) görev yaptıktan sonra seçimlere girmeyerek işyerine dönmek istemektedir.

9)Yöneticilik süresi içinde sigorta primlerini ödeyen işçinin kıdem tazminatının hesabında, eski (10 yıllık) işçilik süresi ile yöneticilik süresinin (8 yıl) toplanması gerekir mi?

10)Tarafların serbest iradesiyle toplu iş sözleşmesinde yer alan "işçilerin emekli olurken ödenecek kıdem tazminatı tutarı, sendika yöneticiliğinden önce ve sonra geçen işçilik süresine, yöneticilikte geçen sürenin de eklenmesi suretiyle hesaplanır" hükmünün geçerliliği nedir? Neden?


İlk soruyu kendimce şu şekilde yanıtladım: İşverene düşen pay dahil olmak üzere sendika yöneticilikleri süresince primlerini ödeyerek “sigortalılık haklarını devam ettirmiş” olsalar bile askı süresi içinde “iş akdinden doğan karşılıklı hak ve borçlar sendika yöneticiliğinde geçen süre içinde işlemediğinden” (SETİSK md. 23/3), bu süre kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacaktır.
Dolayısıyla, yöneticilik süresi içinde sigorta primlerini ödeyen işçinin kıdem tazminatının hesabında 8 yıllık yöneticilik süresinin hesaba katılmaması gerekmektedir.

Fakat ikinci soruya bir yanıt bulamadım. Bilgisi olanların bilgisini paylaşmasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.