Merhaba, 8 aydır kaldığım dairenin aidat borcunu ödemedim ve 2 hafta sonra çıkacağım. Yöneticinin beni yakalaması sonucu bi araştırıyım dedim,
KMK m.22 (Değişik fıkra: 13/04/1983 -2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
"Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür."*

kira sözleşmemi okudum uzun uzun, aidat a dair bir ibare yok, aidat bedelini belirtir bir şey yok, bu maddeye bakarak asıl aidat borçlusunun ev sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz?

alakasız not : ev sahibimin, sıfr öğrenci olduğum için berbat bir zemin kat evine 800 tl kira aldığını ve kendisinin yapması gereken giderleri üstüme yıktığını, ayrıca çıkacağımı düyan yöneticinin de beni daireye girerken yakalayıp konuştuğunu sonuç alamayınca da , oğlu veya apartmandan başka bir kiracıyı getirip tehdit eder gibi konuştuğunu söylemeliyim.. Bu yaşadıklarımdan sonra cidden bu aidat borcunu vermek istemiyorum ama emin olmak için soruyorum, bu aidat borcu benim midir, kat malikinin mi?