Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


İlgili mevzuat veri linki - Konu: Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının TespitiTüm mevzuat (Kanunlar, yönetmelikler, Yargıtay kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkamesi kararları, bilimsel incelemeler ve Hukuki makalaler) için Mevzuat Bölümü kategorilerini inceleyebilirsiniz.