iyi günler ,

Bankam tarafından 2014 yılına ait hisse senetlerinden kaynaklı gelir vergisi beyannamesi vermem gerekti söylenmişti. Bende vergi dairesine giderek menkul kıymet sermaye iradına uygun gelir vergisi beyannamesini verdim. Aradan 2 yıl geçtikten sonra bankamın bana kazancımın beyan sınırının üstünde olduğu şeklindeki söyleminin doğru olmadı aslında yaptığım işlemlerden dolayı rakam beyan sınırının altında olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Vergi dairesine bankadan ilgili yılın dökümlerini alarak başvuru yaptım ve olmayan bir kazancın vergisinin de alınamayacağı bu yüzden iptal edilmesini talep ettim. Vergi dairesi 1 hafta önce bu talebimi red etti, ve biz vergi mahkemesine dava açtık. Vergi mahkemesi ilk incelemesini yapmış ve ilk inceleme de aynen "Davacı tarafdan davanın konu bölümünde şartları oluşmamış vergi beyannamesinin iptali sonuç ve istem kısmında ise söz konusu beyannameye ilişkin tüm tahakkuk ile kesilmiş tüm cezaların iptali talep edilmiş olup vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilip cezanın kesilmiş olması gerekmekte olup tahakkuka karşı açılacak davada tahakkuk fişi eklenip yasal süresinde ayrı yine hangi vergi cezası tebliğ edilmiş ise ihbarname eklenerek ayrı dava açılması gerektiğinden 2577 sayılı Yasanın 3 ve 5.maddelerine aykırı olan dilekçenin reddi gerektiği düşünülmektedir. " demiş. İyi de bu beyan 2015 yılında verildi tahakkuk 2015 de tebliğ edildi dava açma süresi çok önceden geçti şimdi bana tahakkukları ekleyip yeniden aç deniliyor. Tahakkukları ekleyip bu davayı açsam da bu sefer süre geçmiş deyip red edilecek. Ben vergi dairesinin bana iptal edemeyiz dediği 17.10.2017 tarihli dilekçeyi dava konusu yapıp iptalini istedim. Sizce burada ne yapmalıyım ? Sonuçta kazanç yanlış bildirilmiş aslında beyan sınırının altındaymış, süresi geçti diye olmayan kazancın vergisini alırız demek doğru mu? Değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.