İyi günler ,

İlamsız takip ile açılan icra takibine borclu tarafından yapılan itiraz sonrasi tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonucu alacaklı lehine karar verildi. Alacaklı yeni bir icra takibiyle ilamlı takip başlattı eski takip itirazla durdurulmuş olsa da hala acik. Yeni takip için derdeslik itirazında bulunulabilir mi? Yada eski takibin kapanması için nasıl bir yol izlenmelidir ?

Teşekkürler.