Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederek avukat bulundurulmasını istemesi halinde soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi için bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur.(CMK 150-1)

Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise,sanık veya şüpheliye alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç isnat edilmişse soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için Sanık ve şüphelinin istemi aranmaksızın zorunlu olarak bir müdafi görevlendirilir. (CMK 150-2,3)

Devamını okumak için tıklayınız.