Merhabalar , konu TCDD işçi olarak görev yapan 4857 iş kanunu ve toplu iş sözleşmesine bağlı makinistleri ilgilendiriyor.Konu 170 ÇSGB'ye sorulsada aydınlatıcı bilgi alınamadı. Hukukçu gözünden nasıl yorumlarsınız ;

İş kanunu 46.Madde
Hafta tatili ücreti
Madde 46
- Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş
günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (haftatatili) verilir.

Diğer makinistleri ilgilendirdiğini düşünülen yönetmelik ki kapsamında apaçık makinist tanımlanmış olmasına rağmen kamu işveren keyfi olarak yorumu 4857 nin 46.maddesine göre yapmaktadır. Yani makinistlere haftanın bir gününde değil hafta içinde yedi günlük zaman içinde 24 saat boşluk verirse misal cuma günü sabah 5 de görevden döndünüz, cumartesi sabah 5 de görev aldınız arada geçen 24 saat sizin hafta tatiliniz sayılmakta ve hafta tatili ücreti ödenmemekte. Makinistlere haftanın bir günü dinlenme vermesi gerekmiyor mu kurumun hafta tatili ödemesi yapmaması için ?

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
Hafta Tatili
Madde 9 —Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

Toplu sözleşmelerinde ,
Hafta tatilinde çalıştırılabilirler.
Hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde aylık fiili çalışma süresini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ekstra olarak çalıştıkları fiili sürenin ücreti ödenir.

yazıyor başka da hiç bir hüküm yok.hafta tatilinin yorumu makinistler için haftanın bir günü müdür , yoksa yedi günlük zaman dilimi içinde geçen boş 24 saat midir ?
Hafta tatili belirlenmemiştir. Peş peşe çalıştığı 6 günden sonraki 7. gün hafta tatilidir. Herhangi bir gün olabilir.

Makinistlerin çalışma saatleri çok karmaşıktır. Bir bakarsınız iş yazılmış pazar günü saat 04:00 de çıkar dönüşü pazartesi sabah 10 olur bir bakarsınız , salı günü akşam 22:00 de yola çıkar çarşamba 19:00 da döner. 6 gün 45 saat çalışma ve denkleştirme esası vardır ama uygulama noktasında işlerliği yok. Aylık çalışma günleri çarpı 7.5 saat olarak aylık fiili çalışma süreleri olur. Bu saatin üstü çalışmışsa mesai alır çalışmamışsa alamaz.