+ Konuyu Yanıtla
1 / 5 Sayfa 12345 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 44 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Merhabalar sayın hukukçular. Başlıkta belirttiğim konu TSK nın kanayan yarasıdır. Sorum şu; 2012 yılından önce mecburi hizmet 15 yıldı 2012 de bazı gerekçeler ve hukuk mücadeleleri sonunda bu süre 10 yıla düşürülmüştü. Şimdi son çıkan KHK ile yeniden 15 yıla çıkarıldı. Bu durum "kazanılmış hak" kapsamına giriyor mu? girmiyor mu? Kanun çıktıktan sonra göreve başlayan Subay/Astsubayımı kapsar yoksa henüz 15 yılını doldurmamış tüm Subay/Astsubayları kapsar mı? Eğer öyleyse nerde kaldı kazanılan haklar? Cevaplarınız için teşekkür ederim. Saygılar.  Hukuki NET Güncel Haber

  Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması konulu yargıtay kararı ara
  Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.625
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  926 sayılı Kanunun 112. maddesinin ilk iki fıkrasının son hali şu şekilde oldu:
  Madde 112 –
  Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.(1)(2)
  Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.

  2/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” şeklinde değiştirildikten sonra, 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirildi.

  Öncelikle bu düzenleme ihraçlar sonrasında doğan personel açığını karşılamayı amaçlıyor. Kanunun çıkarılış amacı (ratio legis) gerçekten makul.
  Ancak OHAL KHK'larıyla sadece OHAL ile sınırlı geçici önlemler alınabilecekken şimdi kanunlarda kalıcı değişikler yapılıyor.

  Anayasa Mahkemesi 90'lı yıllarda yukarıda açıkladığım nedenle OHAL KHK'larının bazı maddelerini iptal etmişti. Ancak son OHAL KHK'ları için yapılan AYM başvurusunda OHAL KHK'ları için hiçbir suretle Anayasaya uygunluk denetimi yapılamayacağı hükme bağlandı. Yani AYM içtihat değiştirdi.

  KHK ile kanunda değişiklik yapmak yerine "926 sayılı Kanunun 112. maddesindeki fiili hizmet süresi OHAL boyunca 15 yıl olarak uygulanır." şeklinde bir düzenleme yapılsaydı, en azından hukuk mantığına daha uygun olurdu.

  Bir diğer sorun da şu: OHAL kalktığında OHAL KHK'sı da ortadan kalkacak. Ancak KHK kanunu değiştirmişti, ancak bu KHK'nın ortadan kalkması ilga edilen eski kanuna da hayat vermeyecek. Bir kanun boşluğu doğacak.

  Lafı fazlasıyla uzattım, ama her ne kadar meşru bir gayeye hizmet amacıyla yapılsa da kanunla veya normal KHK ile yapılması gereken kanun değişikliklerinin OHAL KHK'sı ile yapılması pek çok hukuki belirsizliğe yol açıyor.


  Sizin yapabileceğiniz ve sonrasında olacaklar ne derseniz:
  1- 10 yıl hizmetinizi doldurunca istifa başvurusunda bulunacaksınız.
  2- Başvurunuz reddedilir veya 60 gün içince cevapsız bırakılırsa takip eden 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açacaksınız.
  3- İdare Mahkemesi kanun maddesindeki açık hüküm nedeniyle başvurunuzu reddedecek.
  4- İdare Mahkemesi'ndeki davada uygulanan kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasında bulunsanız da mahkeme bunu AYM'ye göndermeye değer bulmayacak.
  5- Mahkeme AYM'ye gönderip bekletici mesele yapsa bile, AYM güncel içtihadını koruyup OHAL KHK'ları için Anayasaya uygunluk denetimi yapılamayacağını söyleyip reddedecek.

  Yukarıdaki anlattıklarım hukuk tekniği bakımından içimize sinmese de pratikte olması beklenenler.
  Dolayısıyla OHAL sürdüğü sürece 15 yılını doldurmayanlar için istifa yolu kapanmış gibi görünüyor.

  Tabii, istifa başvurunuzun kabul edilmesi halinde ikinci adıma geçilmeyecek ama bu da sürpriz olur.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Merhabalar.

  1. 926 Sayılı TSK Personel Kanununun 06 Ocak 681 Sayılı KHK'dan önceki 116'ncı maddesi şu şekildedir:
  Madde 116 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/25 md.)Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri,ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

  2. K.K.K.lığı (Diğer Kuvvet K.lıkları ile J.Gn.K.lığı ve Sahil Güv.K.lığında uygulama bu şekilde olmayabilir. Emin değilim.) Kanunun bu maddesini dayanak göstererek emeklilik/istifa sürecini iki döneme ayırmıştır: Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemleri. 116'ncı maddede belirtildiği üzere Ocak-Şubat dönemi dışında istifa müracaatında bulunan personelin durumları hizmet gerekliliği prensibiyle değerlendirilmektedir ve hatta ayrıntılı bir şekilde bununla ilgili K.K.K.lığının uygulama/devamlı emri de bulunmaktadır.

  3. Ben, 30 Ağustos 2016 tarihi itibariyle 10 yıllık zorunlu hizmet süremi tamamladığımdan 02 Eylül 2016 tarihi itibariyle istifa talebinde bulundum. Ancak istifamın reddi Aralık 2016 ayında şifahi olarak (Telefon görüşmeleri vs.) yapıldı. Bana bugün dahi yazılı olarak bir tebliği söz konusu olmadı ki artık bunun da bir önemi kalmadı. Şunu da belirmek isterim ki aynı dönemde ve aynı nasıpta olduğum devrelerim, yani benim gibi 30 Ağustos 2016 tarihinde 10 yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlayarak istifa talebinde bulunan arkadaşlarımdan bir kısmının istifa talepleri kabul edildi ve şuan TSK ile herhangi bir ilişikleri kalmadı. Benimle aynı durumda olan onlarca personel olduğunu biliyorum. Bizim müracaatlarımız herhangi bir gerekçe gösterilmeden (Kadro durumu, personel yetersizliği vs.) red olundu ve yeni müracaatlarımızı Ocak-Şubat 2017 döneminde yapmamız söylendi. Haliyle 06 Ocak 2017'deki KHK'yı tahmin edemediğimizden ve red cevabının Aralık 2016 ayının ortalarında verildiğinden herhangi bir hukuki süreç başlatmadık ve kaldı ki 60 günlük süre dolduğu için başlatamazdık da.


  Soruma gelirsem eğer;

  Yukarıda anlatmaya çalıştığım süreçten sonra 04 Ocak 2017 tarihi itibariyle istifa dilekçemi yeniden verdim. Malumunuz 06 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 681 sayılı KHK ile zorunlu hizmet süresi yeniden 15 yıla çıkarıldı. Yürürlük tarihi: 06 Ocak 2017. Başvuru tarihim: 04 Ocak 2017. Şimdi bildiğim kadarıyla laik ve demokratik hukuk devletlerinde kanunlar geriye yürümez (lehe olanlar haricinde). Görüldüğü üzere bu soruyu sormam bile aslında mantıksız olmalı amma velakin sormak durumundayım. Benim başvurum hukuk kurallarının evrensel ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kabulü mümkün müdür ? Kabul olunmaz ise hangi yolu izlemeliyim? Kabul edilmez ise 3'üncü paragrafta anlattığım durumu emsal göstererek bir sonuç elde edebilir miyim ?

  Cevaplarınız için teşekkür ederim. Saygılar.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.625
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  OHAL döneminde mahkemelerin ne yönde karar vereceği konusunda belirsizlik söz konusu.
  OHAL kalktığında OHAL KHK'sıyla yapılan kanun değişikliliklerinin de ortadan kalkacağı ama bir boşluk doğacağı muhakkak.
  OHAL kalkarsa, dava açılması halinde olumlu sonuç çıkma ihtimali var. Ama OHAL'in devamı halinde de aşağıdaki şekilde dava açılabilir.

  4 Ocak tarihli başvurunuz olduğuna göre 60 gün içinde yani 5 marta kadar cevap verilmezse bunu RET kabul edip 5 marttan itibaren 60 gün içinde yani 4 mayısa kadar dava açmalısınız.

  60 gün dolmadan ret cevabı verilirse, ret cevabını tebellüğ ettikten sonra 60 gün içinde dava açmalısınız.
  Başvurunuzun KHK tarihinden önce oluşu olumlu. (Ancak KHK 2 ocak tarihli olup yayım tarihi 6 ocak)

  Davada yukarıda yazdıklarınıza dayanan şekilde savlarınızı savunacaksınız. Sonucu ben de merak ediyorum.

  Olumsuz senaryo aşağıda:

  Alıntı Yusuf Selçuk ATEŞKAN rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sizin yapabileceğiniz ve sonrasında olacaklar ne derseniz:
  1- 10 yıl hizmetinizi doldurunca istifa başvurusunda bulunacaksınız.
  2- Başvurunuz reddedilir veya 60 gün içince cevapsız bırakılırsa takip eden 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açacaksınız.
  3- İdare Mahkemesi kanun maddesindeki açık hüküm nedeniyle başvurunuzu reddedecek.
  4- İdare Mahkemesi'ndeki davada uygulanan kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasında bulunsanız da mahkeme bunu AYM'ye göndermeye değer bulmayacak.
  5- Mahkeme AYM'ye gönderip bekletici mesele yapsa bile, AYM güncel içtihadını koruyup OHAL KHK'ları için Anayasaya uygunluk denetimi yapılamayacağını söyleyip reddedecek.

  Yukarıdaki anlattıklarım hukuk tekniği bakımından içimize sinmese de pratikte olması beklenenler.
  Dolayısıyla OHAL sürdüğü sürece 15 yılını doldurmayanlar için istifa yolu kapanmış gibi görünüyor.

  Tabii, istifa başvurunuzun kabul edilmesi halinde ikinci adıma geçilmeyecek ama bu da sürpriz olur.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  izmir
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Merhaba. Eşim de şu anda sizinle aynı durumda. Eylül ayında vermiş olduğu dilekçesi hiçbir sebep gösterilmeden reddedildi, Ocak ayında başvurmanız gerekiyor dendi. 2 Ocak' ta dilekçesini gönderdi, yıllık iznini alarak istifa dilekçesinin sonucunu beklemeye başladı ki, KHK ile zorunlu hizmet süresi 15 seneye çıkarıldı. Yukarıda avukat arkadaşın yazdıklarından anladığım kadarıyla, hukuki olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. OHAL elimizi kolumuzu bağlıyor gibi görünüyor bu durumda. Bugün tayin atama ile görüştük, 6 Ocak' tan önce dilekçe verenler ile ilgili olarak Milli Savunma adli Müşavirliğe görüş sormuşlar. Haftaya sonuçlanacağını düşünüyorlar. Umarım hukuka olan inancımızı yitirmeyiz, umarım idari hukukta geriye yürümezlik ilkesi ihlal edilmez ve tarih itibariyle 10 seneyi bitirerek istifa işlemlerini başlatmış TSK personeli mağdur edilmez.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Teşekkür ederim.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Nov 2016
  Nerede
  muğla
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  İrfan bey merhaba. Bende sizin gibi 15 yıl zorunlu hizmet mağduruyum ve dava açmayı düşünüyorum. Ben henüz istifa dilekçesi de vermedim, MSB nin uygulmayla ilgili bir emir yayınlayacağı söyleniyor onu bekliyorum. Ancak sizinle aynı fikirdeyim, 10 yılını tamamlayan kişilerin kazanılmış bir hakkı mevcuttur bana göre. Birkaç avukatla da görüştüm, bu görüşüme destek verenler de oldu. Ancak ne yazıkki AYİM den olumlu bir yanıt alabileceğimi düşünmüyorum. Bu konuda yardımlaşabilirsek iyi olur.

  Saygılar.

  Alıntı irfannergiz rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Merhabalar.

  1. 926 Sayılı TSK Personel Kanununun 06 Ocak 681 Sayılı KHK'dan önceki 116'ncı maddesi şu şekildedir:
  Madde 116 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/25 md.)Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri,ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

  2. K.K.K.lığı (Diğer Kuvvet K.lıkları ile J.Gn.K.lığı ve Sahil Güv.K.lığında uygulama bu şekilde olmayabilir. Emin değilim.) Kanunun bu maddesini dayanak göstererek emeklilik/istifa sürecini iki döneme ayırmıştır: Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemleri. 116'ncı maddede belirtildiği üzere Ocak-Şubat dönemi dışında istifa müracaatında bulunan personelin durumları hizmet gerekliliği prensibiyle değerlendirilmektedir ve hatta ayrıntılı bir şekilde bununla ilgili K.K.K.lığının uygulama/devamlı emri de bulunmaktadır.

  3. Ben, 30 Ağustos 2016 tarihi itibariyle 10 yıllık zorunlu hizmet süremi tamamladığımdan 02 Eylül 2016 tarihi itibariyle istifa talebinde bulundum. Ancak istifamın reddi Aralık 2016 ayında şifahi olarak (Telefon görüşmeleri vs.) yapıldı. Bana bugün dahi yazılı olarak bir tebliği söz konusu olmadı ki artık bunun da bir önemi kalmadı. Şunu da belirmek isterim ki aynı dönemde ve aynı nasıpta olduğum devrelerim, yani benim gibi 30 Ağustos 2016 tarihinde 10 yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlayarak istifa talebinde bulunan arkadaşlarımdan bir kısmının istifa talepleri kabul edildi ve şuan TSK ile herhangi bir ilişikleri kalmadı. Benimle aynı durumda olan onlarca personel olduğunu biliyorum. Bizim müracaatlarımız herhangi bir gerekçe gösterilmeden (Kadro durumu, personel yetersizliği vs.) red olundu ve yeni müracaatlarımızı Ocak-Şubat 2017 döneminde yapmamız söylendi. Haliyle 06 Ocak 2017'deki KHK'yı tahmin edemediğimizden ve red cevabının Aralık 2016 ayının ortalarında verildiğinden herhangi bir hukuki süreç başlatmadık ve kaldı ki 60 günlük süre dolduğu için başlatamazdık da.


  Soruma gelirsem eğer;

  Yukarıda anlatmaya çalıştığım süreçten sonra 04 Ocak 2017 tarihi itibariyle istifa dilekçemi yeniden verdim. Malumunuz 06 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 681 sayılı KHK ile zorunlu hizmet süresi yeniden 15 yıla çıkarıldı. Yürürlük tarihi: 06 Ocak 2017. Başvuru tarihim: 04 Ocak 2017. Şimdi bildiğim kadarıyla laik ve demokratik hukuk devletlerinde kanunlar geriye yürümez (lehe olanlar haricinde). Görüldüğü üzere bu soruyu sormam bile aslında mantıksız olmalı amma velakin sormak durumundayım. Benim başvurum hukuk kurallarının evrensel ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kabulü mümkün müdür ? Kabul olunmaz ise hangi yolu izlemeliyim? Kabul edilmez ise 3'üncü paragrafta anlattığım durumu emsal göstererek bir sonuç elde edebilir miyim ?

  Cevaplarınız için teşekkür ederim. Saygılar.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Arkadaşlar bu konu ile ilgili reddedilen 150-160 kişiyiz, bu nedenle hepbirlikte hareket edersek sonuca ulaşmamız dah kolay olacaktır.Arkadaşlar okadar ortada ve kimsenin bilmediği bir durumki ne yazıkki; ngoksel arkadaşın dediği MSB nin uygulama ile ilgili bir emir yayınlayıp kuvvetlere göndereceğini bizzat ben öğrenip KKK adli müşavirliğine söledim, bizde evet böyle birşey bekliyoruz gelir diye düşünüyoruz dediler. Fakat öğrendiğim bir bilgide OHAL de KHK çıktığı için Başbakanlık tarafından kimler etkilenip etkilenmyeceği ile ilgili bir yazı gelip MSB de o yazıya göre Kuvvetlere gönderecekmiş gerekli emri. Yani durum karışık. Eğere Kuvvetin adli müavirliğinin görüşü sorulursa onların düşüncesi hepimiz için olumsuz olacak gibi konuşuyorlar. Kazanılmış hak ve aynı dönemde istifası kabul görenler var bizimi suçumuz ne dedim ve bekleyip görecez dediler. Biz birlikte bir Whatsapp grubu oluşturup bu konuyu birlikte hareket edip gerekirse MSB ye gidip görüşelim derim. Çünkü biz 2016 yılında dilekçelerimizi vermişiz. Saygılarımla.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Nov 2016
  Nerede
  muğla
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  Ozelden mesaj atma hakkım yok henüz. Sizin varsa bilgilerinizi benimle paylaşın, görüşelim. Diğer arkadaşlar için de aynı şekilde. Ben kesinlikle bu olayı mahkemeye götüreceğim.

  Saygılar.


  Alıntı ozi2004 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Arkadaşlar bu konu ile ilgili reddedilen 150-160 kişiyiz, bu nedenle hepbirlikte hareket edersek sonuca ulaşmamız dah kolay olacaktır.Arkadaşlar okadar ortada ve kimsenin bilmediği bir durumki ne yazıkki; ngoksel arkadaşın dediği MSB nin uygulama ile ilgili bir emir yayınlayıp kuvvetlere göndereceğini bizzat ben öğrenip KKK adli müşavirliğine söledim, bizde evet böyle birşey bekliyoruz gelir diye düşünüyoruz dediler. Fakat öğrendiğim bir bilgide OHAL de KHK çıktığı için Başbakanlık tarafından kimler etkilenip etkilenmyeceği ile ilgili bir yazı gelip MSB de o yazıya göre Kuvvetlere gönderecekmiş gerekli emri. Yani durum karışık. Eğere Kuvvetin adli müavirliğinin görüşü sorulursa onların düşüncesi hepimiz için olumsuz olacak gibi konuşuyorlar. Kazanılmış hak ve aynı dönemde istifası kabul görenler var bizimi suçumuz ne dedim ve bekleyip görecez dediler. Biz birlikte bir Whatsapp grubu oluşturup bu konuyu birlikte hareket edip gerekirse MSB ye gidip görüşelim derim. Çünkü biz 2016 yılında dilekçelerimizi vermişiz. Saygılarımla.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  izmir
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Son çıkan KHK ile Subay/Astsubay Mecburi Hizmetin yeniden 15 yıla çıkması

  benim de özelden mesaj atma hakkım yok. eğer bir whatsapp grubu kurulacak ve birlikte bir yol izlenecekse dahil olmak isteriz.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 5 Sayfa 12345 SonSon

Benzer Konular :

 1. Astsubay/Subay ve Yedek Subaylık Hakkında
  Konu Silinsin ...
  Yazan: Mikado34 Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 13-09-2014, 15:12:54
 2. Ticaret yapan subay-astsubay şikayet
  evet konu başlığında ticaret erbabı olmuş senet sepet işiyle uğraşan, adam kaldırmaya meraklı, mafyatik gezen, bir tsk mensubu tanıyorum. Elimde...
  Yazan: haylahop Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 24-02-2014, 02:38:30
 3. Subay astsubay firarda kalma süresi
  Merhabalar, 6 yıl Muvazzaf subaydım ve 21 ay (440 iş günü) önce izine ayrılarak firar ettim. Birliğime ve K.K.K. lığı personel şubeyi aradım fakat...
  Yazan: ataker57 Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 46
  Son İleti: 21-02-2014, 21:27:04
 4. Mecburi hizmet 10 yıla düştü. Tazminatlar yeniden hesaplanacak mı ?
  Merhaba 2010 yılında TSK dan ilişiğim kesildi. Reesen emekli edildim. 200 gün cezaevinde yattım. Bu süre zarfında tazminatım hesaplandı. Torba...
  Yazan: keyser_soze Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 23-05-2012, 09:24:09
 5. Firari subay / astsubay firardayken öss ye girbilir mi?
  Firar etmiş olan bir subay veya astsubayın üniversite sınavına girip giremeyeceği hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu konuya engel hukuki bir durum...
  Yazan: bendekaçtım Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 8
  Son İleti: 22-07-2011, 01:21:33

Bu sayfada bulunan kavramlar:

tsk mecburi hizmet 2017

tsk mecburi hizmet

tsk mecburi hizmet 2017 hukukitsk mecburi hizmet dolmadan istifa 2016tsk mecburi hizmet dolmadan istifatsk istifa 2017 hukukiastsubay istifaastsubay istifa etmek istiyorum 2017tsk mecburi hizmet doldurmadan istifa 2016tsk mecburi hizmet dolmadan istifa 2017astsubay istifa etmek istiyorumastsubay basvurusunda ustun hizmetin faydasi nedirtsk da zorunlu hizmet davatsk mecburi hizmet hukuki2017 khk mecburi hizmetastsubay tsk mecburi hizmetistifa eden subaylarkhk emeklilik forum site:www.hukuki.netsubay istifakhk ile jandarma zorunlu hizmet suresizorunlu.hizmet dava tskastsubattsk mecburi hizmet dolmadan istifa 2018subay astsubay istifatsk zorunlu hizmet
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.