Hangi konuyla ilgili , nereye , nasıl bir şerh???

Babanızı babalıktan red etmek gibi bir şey olmadığından (yada evladı red etmek) , şerh düşülebilecek bir yer yok kişiyi red konusunda.
Mirastan red edilebilir, o da ancak eğer yasal sebeplerle red edilmemişse ,mirastan red edilen kişi dava açarak saklı payını talep edebilir, mirasçılıktan çıkarılma sebebinin gerçek olmadığını ıspatlayabilirse.

İtiraz hakkı, hak sahiplerine yasayla tanınmış bir hak olduğundan, bir başkasının itiraz etme hakkını kullanmasını önleyebilecek bir şerh düşme şansınız da , hakkınız da yoktur.