Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Hukuku sadece Kanuna değil yönetmelik ya da genelgelere hâkimiyeti de gerektiren bir alandır. Bunlarda ise sürekli değişiklik yapılmakta bu nedenle de sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

Bu eğitim ile, 2016 yılının Şubat ayında yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında;
Doğum sonrası ebeveynlerin kısmı süreli çalışması,
Sosyal güvenlik destek primi,
Asgari ücret desteği,
Prim teşvikleri,
Lise ve üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortalılığı,
Doğum ve evlat edinme sonrası işsizlik sigortası fonundan yarım çalışma ödeneği
gibi en güncel konular da incelenerek Sosyal Güvenlik Hukukundaki temel esaslara yer verilecek, özellikle yönetmelik ve genelgelerdeki düzenlemelerle bu alanda çalışanlar için gerekli temel ve aynı zamanda güncel bilgiler üzerinde durulacaktır.

Lebib Yalkın Akademi'nin düzenleyeceği bu eğitim hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için: http://www.lyakademi.com/egitim/sosy...leri-istanbul/