Aktüerya Bilirkişiliğini temelinden etkileyecek 6704 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

6704 sayılı Kanunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik getiren 3, 4 ve 5. maddelerine göre motorlu araçlar için yaptırılan zorunlu sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlara uygulanacak kurallar öncelikle özel esaslara bırakılıyor. Özel esaslarda kural bulunmayan durumlarda genel esasların uygulanacağı hükme bağlanıyor.

Bu düzenlemeyle, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların öncelikle T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında yer alan usul ve esaslara tabi olması öngörülüyor. Söz konusu tazminatlara ilişkin genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında ise Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacaktır deniliyor.

Dolayısıyla söz konusu tazminatlar için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ekinde bulunan “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıklarında yer alan aktüeryal hesaplama teknik ve yöntemlerini bilmeyenler tarafından bilirkişilik yapma olanağı fiilen ortadan kalkmış bulunuyor. Doğal olarak bu durum “Aktüerya Hukuku” adı altında verilen eğitimlerin içeriğinde söz konusu aktüeryal teknik ve yöntemlerin bulunmasını da bir zorunluluk haline getiriyor. Aksi takdirde bu bilgileri içermeyen bir eğitim katılımcıların eksik bilgilendirilmesine ve bilirkişilik faaliyetlerini tam olarak yerine getirememelerine sebep olacaktır.

Bu çerçevede Aktüerya Bilirkişiliği programlarına ilişkin verdiğimiz sertifikalarda, katılımcılarımızın aldıkları eğitimin yeterliliği konusunda değerlendirici komisyonlar nezdinde en ufak bir şüpheye yer vermemek ve eğitimimizin mevzuata tamamen uygun olduğunu belgelemek amacıyla, hali hazırda yer alan bilgilerin yanı sıra bundan böyle aşağıdaki ifadeler de yer alacaktır.

Sertifikalara eklenecek metin:
“Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Uygulamalı Aktüerya Bilirkişilik Eğitim Programının içeriği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şarları ve eklerinde belirtilen Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminat Hesaplama Yöntemleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri, yargı içtihatları ve Aktüerya Bilimleri müfredatının ilgili bölümleri esas alınarak hazırlanmıştır.”Son olarak Mayıs/Haziran 2016 tarihlerinde planlanan Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programlarımızın güncel halini aşağıda bulabilirsiniz. Programlarla ilgili detayları http://bedam.baskent.edu.tr/ adresinden öğrenebilir ve ilgilendiğiniz programlara ana sayfadaki kayıt formunu doldurarak online kayıt yaptırabilirsiniz.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ
(BEDAM)
BİLİRKİŞİLİK SERTİFİKA PROGRAMLARI

MAYIS – HAZİRAN 2016

İletişim: 312 988 12 60 – 542 624 90 40

• İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İSTANBUL – 7 Mayıs 2016
ANKARA – 28 Mayıs 2016
BURSA – 11 Haziran 2016
ADANA – 18 Haziran 2016• UYGULAMALI AKTÜERYA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
(Temel - İleri Düzey)


ADANA – 7 Mayıs 2016
İSTANBUL – 4 Haziran 2016
ANKARA – 11 Haziran 2016
BURSA – 18 Haziran 2016• SİGORTA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ANKARA – 28 Mayıs 2016
İSTANBUL – 18 Haziran 2016

• TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


İSTANBUL – 28 Mayıs 2016
ANKARA – 4 Haziran 2016


• ŞİRKET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ANKARA – 14 Mayıs 2016
İSTANBUL – 11 Haziran 2016


• TEMEL BİLİRKİŞİLİK VE TÜKETİCİ DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
(Birleştirilmiş Program)


ANKARA – 16 Temmuz 2016[B]
http://bedam.baskent.edu.tr/
[/B