Merhaba. Eskiden tapusuz olan arsamızdaki iki katlı gecekondumuz yan parseldeki bina ile bitişik nizamda idi. Şimdi tapular teslim edildi ve bizim arsamız yan komşunun arsasına dolayısıyla evine yaklaşık 80 cm'lik kısımda giriyor. Biz gecekonduyu yıkıp yeni bina yapma düşüncesindeyiz imara uygun olarak ama yeni imara göre ve yeni sınıra göre yine bitişik nizam yapma zorunluluğu var. Bu da ancak komşu binanın ya kısmen ya da tamamının yıkılmasını zorunlu kılıyor, yoksa inşaatı yapamıyoruz. Bunun bilincinde olan komşumuz da beraber yıkıp yapma önerimize rayiçlerin üzerinde taleplerde bulunuyor. Bu durumda:

- Yasal olarak onun bu 80 cm lik kısmı yıkmasını talep edebilir miyiz? Eğer mümkün değilse masraflarını üzerimize alarak bunu yapmasını zorunlu kılmak mümkün müdür?
- Bu binaların gecekondu olması nedeniyle kendi binamızı yıkarken komşunu binasına dokunmasak bile zarar gelmesinden korkuyoruz. Anlaşamamış olmamız doğrultusunda yıkım öncesi kendimizi nasıl güvenceye alabiliriz?
- Eğer binayı kısmen de olsa yıkması için zorlamaya yasal olarak hakkımız var ise bu süreç tahminen ne kadar sürer?

Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.

Saygılarımla,