Babam 1951 yılında Bulgaristan sınırından kaçarak Türkiye'ye iltica etmiş ve vatandaşlığa kabul edilmiş. Gıyabında Bulgaristan vatandaşlığından çıkarılmış. Babam1989 yılında vefat etti. Ben oğlu olarak Bulgaristan vatandaşlığı alabilir miyim? Bulgaristan'da birinci dereceden bir çok akrabam bulunuyor.
Cevaplara şimdiden teşekkürler.