+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 13 ileti bulundu.

Konu: Tutanakla işten çıkartma

Tutanakla işten çıkartma Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2015
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question Tutanakla işten çıkartma

  Merhabalar.
  3 yıldır çalışmakta olduğum işyerinden,boş bir sözleşmeye imza atmadığım için tehditle savunma yazmamı istediler.İş yeriyle ilgili herhangi bir sözleşmem olmamasına rağmen,barmen olarak çalıştığım yerde stokların eksik olduğu iddia edildi ve savunma talep edildi.Yazmak istemeyince tehdit yoluyla zorla yazdırdılar.Bende 11.30 da açılan işyerine 14.30 da geldiğimi ve en asgari şartlarda en azami verimi verdiğimi,herhangi bir açık stok hareketinden benim haberdar olmadığımı belirten bir yazıyı boş bir kağıda yazarak 2 Eylül tarihini atarak imzaladım.Daha sonra tip kutusuyla ilgii 12 gün önce olan olayla ilgili bir savunma istediler.O olayda herhangi bir suçum olmadığı için yazmak istemedim.Bu sefer işveren üstüme yürüyüp tehditlerine devam etti.Bende bir şeyler yazdım ama imzalamadan bir boşlukta işyerinden kaçtım.Cumhuriyet savcısına hemen şikayette bulundum ve bir gün sonra polis merkezine ifademi verdim.Ancak savcılık emri olmasına rağmen polis bir haftadır işyerine gidip kamera kayıtlarına bakmıyor.Tüm ısrarlarıma rağmen bir türlü gitmiyorlar.Eğer kayıtlar alınsa üstüme yürüdüğü,yakama yapıştığı,zorla imzalattığı görünecek ama gitmiyorlar.Avukatım bu olayı ve şu nedenlerle ihtarname gönderdi.
  - işçi günde en az 10 saat olmak üzere hafta sonları 11-12 saati bulan çalışam saatleri olmasına karşın 45 saat üzerinden gösterilmektedir.
  - işçi net 2.300 TL ücret almasına karşın Brüt 1.405 tl ücreten primi yatmaktadır.
  - işçi resmi ve dini bayram ve tatillerde çalışmasına karşın ek hiçbir ücret almamaktadır.
  - işçi yıllık izin kullanmamaktadır.

  İhtarname örneği şu anda elimde yok fakat bunları sunarak ihtarname gönderdik. Bunları kanıtlayacak çokca şahidim var ve bu konuda bir sıkıntım yok. Ancak Bugün ise işyerim bana aşağıdaki sebeplerden ötürü işten çıkarıldığımı belirten bir ihtarname göndermiş.Benim imzalamadığım tip kutusuyla ilgili tutanak tutulup iki çalışana imzalatılmış ancak olaydan neredeyse iki hafta sonra ve benim bu olayda bir suçum yok.Size göre bu davada bu tutanak bana bir sıkıntı çıkarırmı?

  Hukuki NET Güncel Haber

  Tutanakla işten çıkartma konulu yargıtay kararı ara
  Tutanakla işten çıkartma konulu hukuk haber
  Konu ysakay tarafından (10-09-2015 Saat 17:41:17 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.214
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  anladığım kadarıyla ilk ihtarı siz çektiniz dimi ?

  - - - Updated - - -

  iş kanunu sizi ilgilendiren maddeleri aynen koyuyorum ;

  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

  Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1)
  Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir
  sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) (1)
  taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. (1)
  Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını
  iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
  Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay
  bir ay içinde kesin olarak karar verir.

  İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
  Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce
  veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
  I. Sağlık sebepleri:
  a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için
  tehlikeli olursa.
  b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin
  işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
  II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
  a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya
  şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda
  bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi
  üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi
  gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

  Derhal fesih hakkını kullanma süresi
  Madde 26 - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya
  işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın
  öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.
  Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer
  taraftan tazminat hakları saklıdır.

  Süreli fesih
  Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
  8429
  İş sözleşmeleri;
  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
  sonra,
  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
  sonra,
  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
  Feshedilmiş sayılır.
  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu
  Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
  bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının
  kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim
  şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin
  birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan
  doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
  Konu ayberk_08 tarafından (10-09-2015 Saat 18:00:23 ) de değiştirilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.786
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  O ihtarda belirtilen sebeplerle sözleşmenizi feshettiğinizi işverenin gönderim tarihinden önce bildirdiyseniz sizin eliniz başlangiçta daha güçlü olacaktir.
  Ancak sorumlulugunuz altindski malzemenin açık cıkması, anahtarı sizde olan ve sizin calışma alaninizda bulunan o kutudan eksik para çıkması, bu konudaki savunma istegini yanıtsız birakıp, kaçmış olmanız sizi sıkıntıya sokabilecek durumlar.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  ........
  İletiler
  4.959
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Burada hırsızlık ile suçlanıyorsunuz. Size zorla imzalatılmak istenen ve imzalatılan evrak büyük bir suç teşkil etmekte ve ağır cezası vardır.

  Burada ihtarnameyi kimin önce çektiği önemliysede adli olguyu isbat ederseniz bunun pek önemi kalmaz.
  Kamera kayıtlarının alınması için tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunun. Tabiki işyeri kayıtları silip yok da diyebilirler.
  Bizim bir olayda el konulmasını talep ettiğim kamera kayıtları polis tarafından kayıt yoktur diye tutanak tutulup alınmamış.Mahkeme tarihi geldiğindede kayıtların olmadığını öğrendik ama bu sefer kayıtlar gerçekten yoktu. Çünkü bu tür işyerlerinde kayıtlar fazla tutulmaz 15-45 gün arası tutulur sonra üstüne yeni kayıt yapmaya devam eder.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.214
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  size sözde suçunuzu tespit ettikleri tarihten itibaren 6 iş günü içinde bu ihtarın düzenlenip iş sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir.
  Ayrıca siz bu nedene ve yukarda koyduğum kanun maddelerine dayanarak 1 ay içinde iş mahkemesine itiraz edilmesi gerekir , iş mahkemesi adli olayı bekletici neden sayabilir veya 6 iş günü geçtiğinden dolayı derhal fesih hakkını kaybettiği nedeniyle fesih iptal edebilir.( bu dediğim bir ihtimaldir )

  EN ÖNEMLİ NOKTA CEZA HUKUKU AÇISINDAN HAKLI ÇIKMANIZ, AKSİ TAKTİRDE İFTİRA ATMAKTAN CEZA ALACAĞINIZ GİBİ MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEK DURUMUNDA BİLE KALABİLİRSİNİZ .

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2015
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Alıntı Erdoğan Kırcalı rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  O ihtarda belirtilen sebeplerle sözleşmenizi feshettiğinizi işverenin gönderim tarihinden önce bildirdiyseniz sizin eliniz başlangiçta daha güçlü olacaktir.
  Ancak sorumlulugunuz altindski malzemenin açık cıkması, anahtarı sizde olan ve sizin calışma alaninizda bulunan o kutudan eksik para çıkması, bu konudaki savunma istegini yanıtsız birakıp, kaçmış olmanız sizi sıkıntıya sokabilecek durumlar.
  Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
  Avukatıma ulaşamadığımdan tam olarak bilemiyorum ama bana cuma günü göndereceğini söylemişti.
  1-Benim sorumluluğum altında olan yerle ilgili,herhangi bir sözleşmem ve anlaşmam yok.İşletmedeki herkes aynı statüde çalışıyor ve benim işyerinde olmadığım gün ve saatler için benim sorumlu tutulmam ne kadar mantıklı olabilir.Ve asıl olan iş yerinde herhangi bir açık bulunmaması,işletmecinin açık olarak düşündüğü şeylerin,örneğin çerezin aslında fazla çıkması durumu var.Ancak işletmeci bunu bilmiyor.Fark raporunda (-) fazla,(+) eksik demektir.Tamamıyla beni işten tazminatsız çıkarmak için yaptığı bir saçmalık.
  2-Tip kutusu olayı ise şöyle.Bahsettiği gibi bir açık falan söz konusu değil.Normalde işletmede tip cebe sistemi vardır.Yani garsonlar kendi sorumluluğunda olan masalardan aldıkları tipleri kendilerine aittir.İşeltmeci bir hafta "CEZA" olarak tip kutuya sistemi getirmiştir.(Geçici bir süreliğine)Tip kutusunun anahtarının bende olma sebebi ise,işletmecinin benden satmamı istedi sigaraları ve bozuk paraları koymak için kullanmamdır.Yaklaşık 2 hafta önce akşam sayarken toplanan bahşişin az olduğunu çalışma arkadaşlarıma ben ilettim ve muhtemelen iş yoğunluğunda sattığım sigaraların paraüstünü yanlış vermiş olabileceğimi ilettim.Ve o hafta pay almamayı teklif ettim.Ancak arkadaşlarım geçici bir olay olduğunu ve önemli olmadığını ilettiler.Bu olaydan işletmecinin haberi bile olmadı.O gün müdürün iletmesiyle haberi oldu ve 12-13 gün sonra benden savunma istedi.Bunların hepsi sözlü ve tehditle gerçekleşen olaylar.Yazılı bir talep hiç olmadı. Kaçmamdaki sebep zorla onların istediklerini yazmaya çalışmaları ve küfür ve hakaret etmeleri ki olaydan 1 saat sonra savcılığa bu konuda şikayetimi ilettim.

  - - - Updated - - -

  Alıntı ceceli341 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Burada hırsızlık ile suçlanıyorsunuz. Size zorla imzalatılmak istenen ve imzalatılan evrak büyük bir suç teşkil etmekte ve ağır cezası vardır.

  Burada ihtarnameyi kimin önce çektiği önemliysede adli olguyu isbat ederseniz bunun pek önemi kalmaz.
  Kamera kayıtlarının alınması için tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunun. Tabiki işyeri kayıtları silip yok da diyebilirler.
  Bizim bir olayda el konulmasını talep ettiğim kamera kayıtları polis tarafından kayıt yoktur diye tutanak tutulup alınmamış.Mahkeme tarihi geldiğindede kayıtların olmadığını öğrendik ama bu sefer kayıtlar gerçekten yoktu. Çünkü bu tür işyerlerinde kayıtlar fazla tutulmaz 15-45 gün arası tutulur sonra üstüne yeni kayıt yapmaya devam eder.

  İşin aslı benle beraber uzun süredir orada çalışan bir arkadaşımın işletmeye ihtarname göndermesidir.Benimde aynı şekilde hak talep etmemem için boş bir sözleşmeye imza atmadığım için bunlar yapıldı.Bana herhangi bir resmi evrakla savunma talebi gelmedi tamamiyle sözlü.Polis merkezine gittiğimde yaralanma olmadığı için zorla alamayacaklarını söylüyorlar.Yani işletmeciyi koruyorlar.

  - - - Updated - - -

  Alıntı ayberk_08 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  size sözde suçunuzu tespit ettikleri tarihten itibaren 6 iş günü içinde bu ihtarın düzenlenip iş sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir.
  Ayrıca siz bu nedene ve yukarda koyduğum kanun maddelerine dayanarak 1 ay içinde iş mahkemesine itiraz edilmesi gerekir , iş mahkemesi adli olayı bekletici neden sayabilir veya 6 iş günü geçtiğinden dolayı derhal fesih hakkını kaybettiği nedeniyle fesih iptal edebilir.( bu dediğim bir ihtimaldir )

  EN ÖNEMLİ NOKTA CEZA HUKUKU AÇISINDAN HAKLI ÇIKMANIZ, AKSİ TAKTİRDE İFTİRA ATMAKTAN CEZA ALACAĞINIZ GİBİ MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEK DURUMUNDA BİLE KALABİLİRSİNİZ .
  Polis işyerine gidip kayıtları almıyorsa burada vatandaş olarak benim nasıl bir kusurum olabilir ki? Gidip kayıtları alsalar herşey açık açık belli olucak ama gitmiyorlar.İşyerine gitmek zorunda bile değiller.AVM yönetiminden bile talep edebilirler ama yapmıyorlar.Olaya tanık olan çalışanlar var ancak onlarda tehdit edildiğinden ifade vericeklerini düşünmüyorum.
  Avukatımda açıkcası 6 gün olayından bahsetti.Resimde görüldüğü üzerine ayın en geç 27(eylül) sine kadar tutanak tutmaları gerekirken bunu 2 haftayı aşan bir sürede yapmaları benim elimi güçlendirir mi?

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.214
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Alıntı ysakay rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
  Avukatıma ulaşamadığımdan tam olarak bilemiyorum ama bana cuma günü göndereceğini söylemişti.
  1-Benim sorumluluğum altında olan yerle ilgili,herhangi bir sözleşmem ve anlaşmam yok.İşletmedeki herkes aynı statüde çalışıyor ve benim işyerinde olmadığım gün ve saatler için benim sorumlu tutulmam ne kadar mantıklı olabilir.Ve asıl olan iş yerinde herhangi bir açık bulunmaması,işletmecinin açık olarak düşündüğü şeylerin,örneğin çerezin aslında fazla çıkması durumu var.Ancak işletmeci bunu bilmiyor.Fark raporunda (-) fazla,(+) eksik demektir.Tamamıyla beni işten tazminatsız çıkarmak için yaptığı bir saçmalık.
  2-Tip kutusu olayı ise şöyle.Bahsettiği gibi bir açık falan söz konusu değil.Normalde işletmede tip cebe sistemi vardır.Yani garsonlar kendi sorumluluğunda olan masalardan aldıkları tipleri kendilerine aittir.İşeltmeci bir hafta "CEZA" olarak tip kutuya sistemi getirmiştir.(Geçici bir süreliğine)Tip kutusunun anahtarının bende olma sebebi ise,işletmecinin benden satmamı istedi sigaraları ve bozuk paraları koymak için kullanmamdır.Yaklaşık 2 hafta önce akşam sayarken toplanan bahşişin az olduğunu çalışma arkadaşlarıma ben ilettim ve muhtemelen iş yoğunluğunda sattığım sigaraların paraüstünü yanlış vermiş olabileceğimi ilettim.Ve o hafta pay almamayı teklif ettim.Ancak arkadaşlarım geçici bir olay olduğunu ve önemli olmadığını ilettiler.Bu olaydan işletmecinin haberi bile olmadı.O gün müdürün iletmesiyle haberi oldu ve 12-13 gün sonra benden savunma istedi.Bunların hepsi sözlü ve tehditle gerçekleşen olaylar.Yazılı bir talep hiç olmadı. Kaçmamdaki sebep zorla onların istediklerini yazmaya çalışmaları ve küfür ve hakaret etmeleri ki olaydan 1 saat sonra savcılığa bu konuda şikayetimi ilettim.

  - - - Updated - - -
  İşin aslı benle beraber uzun süredir orada çalışan bir arkadaşımın işletmeye ihtarname göndermesidir.Benimde aynı şekilde hak talep etmemem için boş bir sözleşmeye imza atmadığım için bunlar yapıldı.Bana herhangi bir resmi evrakla savunma talebi gelmedi tamamiyle sözlü.Polis merkezine gittiğimde yaralanma olmadığı için zorla alamayacaklarını söylüyorlar.Yani işletmeciyi koruyorlar.

  - - - Updated - - -  Polis işyerine gidip kayıtları almıyorsa burada vatandaş olarak benim nasıl bir kusurum olabilir ki? Gidip kayıtları alsalar herşey açık açık belli olucak ama gitmiyorlar.İşyerine gitmek zorunda bile değiller.AVM yönetiminden bile talep edebilirler ama yapmıyorlar.Olaya tanık olan çalışanlar var ancak onlarda tehdit edildiğinden ifade vericeklerini düşünmüyorum.
  Avukatımda açıkcası 6 gün olayından bahsetti.Resimde görüldüğü üzerine ayın en geç 27(eylül) sine kadar tutanak tutmaları gerekirken bunu 2 haftayı aşan bir sürede yapmaları benim elimi güçlendirir mi?
  Bu olayda haklı olsa bile fesih ihtarına iş mahkemesi marifetiyle itiraz etmeniz büyük bir önem taşımaktadır.

  - - - Updated - - -

  6 iş günü sonra düzenlenen HAKLI FESİH İHTARI SİZİN ELİNİZİ GÜÇLENDİRİR.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2013
  Nerede
  ........
  İletiler
  4.959
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Kamera kayıtlarını almak için yaralanmanıza gerek yokki. Ortada bir suç var ve bunu başka türlü isbatı yok. Dediğim gibi savcılığa tekrar gidin.

  Olayı isbat etmek sizi bu karmaşık durumdan kurtulmanız için lazım.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Feb 2015
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Alıntı ceceli341 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Kamera kayıtlarını almak için yaralanmanıza gerek yokki. Ortada bir suç var ve bunu başka türlü isbatı yok. Dediğim gibi savcılığa tekrar gidin.

  Olayı isbat etmek sizi bu karmaşık durumdan kurtulmanız için lazım.
  Yarın tekrar gideceğim ancak bir sonuç alacağımı sanmıyorum.Savcıyla falan görüşme gibi bir olay zaten yok.Bankoda dilekçeyi doldurup önlerine koyuyorum bekletip 5-10 dakika sonra elime bir e imzalı kağıt verip karakola gönderiyorlar.Karakoldakiler patronumu tanıdığı için gitmiyorlar ve ben ne yapacağımı bilemiyorum.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  31
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tutanakla işten çıkartma

  Konuyu dağıtmak istemem ancak karakoldaki polislerin tutumunun şikayet konusu olabileceği bir merci yokmu ben de bunu merak ettim ?

  göz göre göre madurun delillerinin silinmesi için zemin hazırlanmış oluyor, bu şartlar altında hukuk nasıl işler ki ?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. tazminatsız işten çıkartma
  merhabalar önemli bir konuda hukukcuların bilgisini rica ediyorum geçtiğimiz ayın 19 unda işten çıkartıldım çalıştığım firma bir reklam...
  Yazan: serkanyildz Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 21
  Son İleti: 04-11-2015, 17:30:36
 2. Yalan tutanakla tazminatsız işten atılma
  Fabrikamızda yasal hakkımız olan sendikaya başvurma kararı aldık.İmzalarımızı attık.Bu süreçte 5 arkadaşımız başka nedenlerden tazminatlı işten...
  Yazan: iaktepe Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-10-2013, 00:05:03
 3. Tutanakla işten çıkarma
  Öncelikle iyi akşamlar. Şuan bir firmada çalışıyorum ve Şubat ayında(20.de) askere gideceğim. Sülüsü 10 Şubat ta alıyorum. Çalıştığım yerde aşağı...
  Yazan: Murat90 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 16-01-2013, 12:12:13
 4. Hamileyken tek taraflı işten çıkartma
  15.01.2010 beri otelin departman müdürü olarak çalışmaktayım ve 6 aylik hamileyim. Genel Müdür hamile olduğum için uzun süredir beni çıkarmak için...
  Yazan: nata5551 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-11-2010, 12:36:41
 5. Toplu işten çıkartma
  Özel bir bankada 10 yıldır çalışmaktaydım.14.11.2008 tarihinde toplu işten çıkarılma sonucu görevime son verildi.İşverenin bana vermiş olduğu yazılı...
  Yazan: eminsengel Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 17-12-2008, 17:06:23

Bu sayfada bulunan kavramlar:

tutanak tutulursa ne olur

tutanakli isci cikarma

isten kovulma sebebi tutanak cesitleri

iki tutanakla isten cikaralirmi

savunma talep yazisi n site:www.hukuki.net

isciye tutanakla isten cikarma

yalan tutanak ile

Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.