İyi günler,

Şöyle bir problem yaşıyorum. Yorumlarınızı dinlemek isterim. Zira avukata verebilecek param yok...

Ben bu yaz okulunda mezun olmak için yaz okulunda 13 kredilik ders almalıyım. Fakat sistem 12 krediye izin veriyor.
Güz ve Bahar dönemlerinde uygulanan Lisans Yönetmeliği'nde alınabilecek kredi üst sınırı 22 olarak belirlenmiş ve bitirme durumunda olan öğrenciler için bu sınırın da aşılabileceği söyleniyor:

"MADDE 17 – (...öğrencilerin, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 15 kredi, en çok 22 kredi olmak zorundadır. Her öğrenci bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır;
...
b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile, bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.
..."

Yaz okulu yönetmeliğinde ise
"Madde 8- Yaz öğretiminde öğrenci İTÜ içinden ve dışından en fazla 12 kredilik ders alabilir." şeklinde bir açıklama var ve mezun durumunda olan son sınıf öğrencileri için özel bir açıklama yok. Fakat yine yaz okulu yönetmeliğinin 15.Maddesinde

"Madde 15- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, İTÜ ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim yönetmelikleri hükümleri uygulanır." diye bir ifade var.

Benim kanaatime göre lisans yönetmeliğinde bunun önü açılmış olduğu için yaz yönetmeliğinde yeniden yazmamışlar. Zaten Yaz yönetmeliği oldukça kısa ve yalnızca lisans yönetmeliğinden farklı olan kısımlar belirtiliyor.(Bir dönemin 7 hafta olması, itü dışından da ders alınabileceği gibi...)


Ben diyorum ki "son sınıf öğrencisi olarak bana tanınan kredi limitini aşmak istiyorum ve bununla ilgili Yaz Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmuyor. 15. Madde vasıtasıyla Lisans Yönetmeliğine bakılmalı ve bana fazla kredi verilebilmeli."

Şahsen bunun böyle olması gerektiğine yürekten inanıyorum, lakin hukukçuların da görüşünü almak istedim. Yardımcı olursanız sevinirim.

Saygılar...