+ Konuyu Yanıtla
1 den 10´e kadar toplam 10 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jan 2015
  Nerede
  Denizli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Merhaba, Türkiye'deki bir kurumun taşra teşkilatında çalışmakta olan bir memurum.

  Birkaç ay önce harcırah talebimin reddi üzerine işlemin iptali ve harcırahımın ödenmesi istemiyle idari dava açtım ve dava halen devam etmektedir.

  Şimdi başka bir dava daha açmak durumundayım.

  Dava açtığım tarihten sonra amirlerim tarafından tarafıma baskı ve tehditler uygulanmaya başlanmıştır.

  Önce davayı geri çekmem için telkinlere ve yumuşak tehditlere maruz kaldım. Daha sonra kurum personeli için sağlanan servis aracına binmem engellendi. Herkes işe servis ile giderken ben iki vasıta kullanarak işe gitmek zorunda kaldım. Hergün 1.5 saatim yolda geçti ve günde 20 TL yol parası verdim.

  Daha sonra il içerisinde görev yaptığım birim değiştirildi ve 1 aydır çalıştığım yeni görev yerinde tarafıma çalışabileceğim bir masa gösterilmedi. İzinli olan personelin masasında, yani hergün başka bir masada göçebe olarak memurluk yapmaktayım. Bu durumda işlerimi düzenli olarak yapamıyorum ve buna bağlı olarak performansımın düşük olması nedeniyle savunmam istenecek.

  Çalışma ortamında insanların benimle iletişim kurmaktan çekinmeleri sağlanarak tecrit ediliyorum.

  Bunlara ek olarak hastaneye gitmek istediğimde veya istirahat raporu aldığımda sorun çıkartılıyor. Sürekli olarak tartışma ortamına çekmeye çalışıyorlar fakat kesinlikle amire saygısızlık veya emre itaatsizlik konularında bir açık vermiyorum. Benim sakin ve kendimden emin olmam nedeniyle daha da öfkelenmiş olmalılar ki 2 gün önce en ağır olayı yaşadım.

  İl müdürü beni odasına çağırdı. Gittiğimde odada diğer amirlerim de vardı. Dava dosyamı önüme koyarak "bu ne" diyerek azarlamaya kalktılar. Sakince durumu anlattım. Telkinler karşısında davayı geri çekmeyeceğimi söylediğimde işin boyutu değişti ve tehdit edildim.

  İl müdürü "Sana 30 gün süre, tayin dilekçeni yaz, nereye gidersen git. Sen gitmezsen ben seni göndereceğim" dedi. Ben de "Başka bir yerde yaşamam mümkün değil, evliyim ve bu nedenle düzenimi bozamam, dilekçe vermeyeceğim" dedim. Bunun üzerine birkaç defa tekrarlayarak beni buradan göndereceğini söyledi. "Burası ikimize dar, seni burada çalıştırmam" dedi.

  Daha saymakla bitmeyecek bir sürü baskı çeşidi uygulanıyor.

  Bu gelişmelerden sonra tazminat talebi ile mobbing davası açmaya karar verdim.

  Önce tarafıma masa verilmesi için il müdürlüğüne, verilecek cevaptan sonra da genel müdürlüğe veya valiliğe baskıların sonlandırılması için dilekçe yazacağım. Gelecek olan cevaptan sonra mobbing davası açacağım.

  Elimde baskılara delil oluşturacak belgeler mevcut, servise bindirilmediğimde işe giderken yaptığım yol harcamalarının faturaları, haksız savunma istenmesi, depresyon yaşadığımı gösteren doktor raporları, görev yerimin değiştirilmesi, tarafıma masa verilmemesi durumu, en uzak ilçe görevlerine benim tek başıma gönderilmem gibi hususlar var. Ayrıca bunun yanında sürgün ile tehdit edildiğim ve yukarıda aktardığım toplantının ses kayıtları mevcut.

  Bu davayı açmadan önce idareye yazılı başvuru yapmam şart mıdır? Yazılı başvuru gerekiyorsa Genel Müdürlüğe mi yoksa Valiliğe mi dilekçe yazmalıyım?

  Manevi tazminatı nasıl hesaplamalıyım? İşime yarayabilecek ve benim aklıma gelmeyen deliller veya yararlanacağım emsal kararlar neler olabilir?

  Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.  Hukuki NET Güncel Haber

  Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat konulu yargıtay kararı ara
  Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  ankara
  İletiler
  3.294
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
  ESAS: 2013/293
  KARAR: 2013/30811

  Davacı vekili müvekkilinin 1994-17.12.2010 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini açılan işe iade davasının kabul edildiğini temyiz aşamasında olduğunu, günlük 12-13 saat çalışmasına rağmen fazla mesai alacaklarının ödenmediğini, işyerinde mobbinge maruz kaldığını belirterek manevi tazminat ve fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

  Davalı vekili, davacının ücretine fazla mesainin dahil olduğunu, personelle sık sık tartıştığını, yazılı olarak iki defa uyarıldığını, çalıştığı şubede verimli olmaması nedeniyle şubesinin değiştirildiğini ve bu nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  Mahkeme, dosyada bulunan davacı ve davalı tanık anlatımları ile mevcut diğer delillerin birlikte değerlendirilmesinden davacıya sistematik ve sürekli psikolojik baskı uygulandığını gösterir kuvvetli deliller bulunmadığı, kişilik hakları veya sağlığının sistematik ve ağır bir saldırıya uğradığı yönünün kuşkudan uzak delillerle yeterince ortaya konulmadığı kanaatiyle davanın reddine karar vermiştir.

  Hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Davalı işyeri çalışanlarından Ş….’nün davacıya sinirli tavırlar gösterip elinde bulunan kâğıtları ve zarfı davacının masasına ve üzerine fırlattığı, bir süre sonra söz konusu belgeleri geri alıp sinirli tavırlar sergiledikten sonra tekrar masaya fırlattığı, davacının yere düşen belgeleri topladığı, davacının bireysel pazarlama yetkilisi olarak çalıştığı sırada cari hesaplar yetkilisi olan G. B. Ç.’in davacının yerine görevlendirildiği, davacının bu görev değişikliği nedeniyle mağdur olduğu düşüncesine kapıldığı ve hastalandığı, davacının bankacılık işlemleri konusunda kurallara uygun hareket etmek istediği, bu nedenle amirleri ile sorunlar yaşadığı, uyarı, itham ve kırıcı üsluplarla baskılara maruz kaldığı, banka müdürü tarafından sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen ve kavgacı biri olarak suçlandığı, süreç içinde davacıya yönelik bu ve benzeri olumsuz davranışların tekrarlandığı, bir başka personelin yapması gereken işlerin sık sık davacıya verildiği, banka müdürü tarafından cumartesi günleri mesai yaptırıldığı, işyerinde düzenli bir çalışma şeklinin olmadığı, davacıyla aynı pozisyonda olan diğer çalışanlara anahtar ve şifreler verildiği halde davacıya verilmediği, davacının stresli çalışma ortamında bulunmanın da etkisiyle sindirim sistemi rahatsızlığı çektiği, banka şubesinin yapılan iç denetimde düşük performans gösterdiğinin belirlendiği, davacının işyeri içindeki diğer çalışanlardan soyutlandığı, son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık raporları aldığı, son bir yıl içinde peş peşe disiplin soruşturmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği, şube içi elektronik posta ile yapılan yazışmalarda “densiz” denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığı, yapılan yazışmalarda nezaket sınırlarının aşıldığı, davacının yaşamış olduğu olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği halde sorunlara çözüm getirilmediği ve kendisinde kusur bulunduğu, yaşanılan olumsuzluklar sonunda anksiyete bozukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla uğraştığı, bir yıllık maaş artışının yalnızca 1,96 olarak öngörüldüğü; davacının işyerinde yaşadıklarını “Olaylar” başlığı altında kaleme aldığı, söz konusu yazıda tutarlılık, samimiyet ve iddia edilen hususlarla bir bütünlük görüldüğü, bu hususların mobbing teşkil ettiği tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

  Mobbinging varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.12.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

  KARŞI OY

  Dosya içeriğine ve özellikle taraf tanıklarının anlatımlarına göre; davacının iş ortamında çalışma arkadaşlarıyla gerekli uyumu sağlayamadığı, diğer çalışanlarla işbirliği yapmaktan kaçındığı, işyerinde zaman zaman amirleri ve diğer çalışanlarla işin yürütümünden kaynaklanan nedenlerle tartıştığı anlaşılmaktadır. Davacının işin yürütümü bakımından olumsuzluklara yol açan tutum ve davranışlarından kaynaklanan tartışmaların psikolojik taciz (mobing) olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Davacının hedef kişi olarak şeçilip kendisine karşı sistematik bir biçimde yıldırma hareketlerinin yapıldığına dair delil bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemenin davacıya psikolojijk taciz yapıldığına dair delil bulunmadığı, kişilik hakları veya sağlığının sistematik ve ağır bir saldırıya uğradığı yönünün kuşkudan uzak delillerle yeterince ortaya konulmadığına ilişkin tespit ve değerlendirilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

  - - - Updated - - -

  E: 2013/293, K: 2013/30811, T: 27.12.2013 sayılı emsal kararında, “Mobbinging varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden…” denilerek, mobbing uygulamalarının ispatı için kesin deliller aranmayacağı, kuşku uyandıracak delillerin yeterli olduğu, mobbing uygulanmadığının ispat külfetinin davalıda olduğu belirtilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jan 2015
  Nerede
  Denizli
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  2
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Teşekkür ederim Abdullah Bey.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2013
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  17
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Mobbinge maruz kalan işçinin haklarının yasal dayanağını Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “işçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. maddesi oluşturmaktadır. Detaylı bilgiye ustun.av.tr sitesindeki makaleden ulaşabilirsiniz.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2014
  Nerede
  Karabük
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  mobing davası açtınız mı? son durumunuz nedir? Bilgi verirseniz memnun olurum.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Aug 2006
  Nerede
  eskişehır, Turkey.
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Ben de bir kurumda memurum. Mobbing konusunda başımdan çok şeyler geçti.Görev yerim değiştirildi.Bilgim olmayan görevler verildi.Maaşım tam olarak ödenmedi.Baskı ,yıldırma,dışlama ve ötekileştirme yoluna gidildi.İdari yargıda tam sekiz tane dava kazandım.Yargı kararları uygulanmadı.Bunun için savcılığa suç duyurusunda bulundum.İki kez TCK 257 . maddeden hapis cezası aldı.Beni darp etti bundan da 14 ay hapis cezası aldı ve yargıtay bu cezayı onadı.Tam iki kez de tazminat ve en sonunda da 40.000-TL mobbing (tazminat) kazandım.Yargılama ve faiz ile 63.000-TL olmuş.Hacze koydum.
  Ben bu konuda ilklerdenim.Hakim bile mobbing nedir diye bana soruyordu.Şimdi hakimler de olayı kavradı.
  Kendisine mobbing uygulanan kişi önce kuruma dilekçe vermeli.Devam eden mobbing nedeniyle maddi tazminat istenmeli ve bu yapılan mobbingin sona erdirilsin diye.Kurum dilekçeye 60 gün içerisinde olumsuz cevap verirse yazının tebliğ tarihinden itibaren yine 60 günlük sürede idari yargıya dava açılmalıdır.60 günlük sürede cevap verilmezse zimni reddedildiğinden yine kuruma verilen dilekçe tarihinden 60 gün sonra ikinci bir 60 günde yine idari yargıda dava açılmalıdır.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jan 2018
  Nerede
  Izmir
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Merhaba metehan50
  Benzer bir durumda yillardir mobbinge maruz kalmaktayim ama hicbir dava acmadim. Su an daha vahim bir cok durum soz konusu. Acaba bu konuda bana yardimci olur musunuz? Bana yazarsaniz sevinirim tesekkurler
  Sercey99@hotmail.com

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Aug 2006
  Nerede
  eskişehır, Turkey.
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Alıntı sercey99 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Merhaba metehan50
  Benzer bir durumda yillardir mobbinge maruz kalmaktayim ama hicbir dava acmadim. Su an daha vahim bir cok durum soz konusu. Acaba bu konuda bana yardimci olur musunuz? Bana yazarsaniz sevinirim tesekkurler
  Sercey99@hotmail.com
  Elimden geldiğince yardımcı olurum.Ben de zamanında çok zorluklar çektim.Mobbingi kimse bilmiyordu.Türk toplumuna mobbing yeni girdi.Allah yardımcınız olsun.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Feb 2011
  Nerede
  mersin
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Merhaba e mail adresinizi verir mısınız?

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Oct 2015
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Psikolojik Taciz (Mobbing) Davası ve Manevi Tazminat

  Metehan bey,
  Konuyal ilgili size ulaşmaya çalışıyorum fakat forudma yeterince aktif olmadiğim için mesaj gönderemiyorum. Bana ulaşmanız mümkün mü?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing [Kitap Fiyat bilgisi]
  Salim Yunus Lokmanoğlu - Seçkin - 2018 Aralık - 53,90 TL İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing hakkındaki işbu hukuki kitap Hukuk Market...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-12-2018, 10:40:03
 2. İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing [Kitap Fiyat bilgisi]
  Salim Yunus Lokmanoğlu - Seçkin - 2017 Haziran - 44,90 TL İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing hakkındaki işbu hukuki kitap Hukuk Market...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-06-2017, 01:10:07
 3. İşyerlerinde psikolojik taciz ( Mobbing) ile ilgili Çsgb Bilgilendirme rehberi
  İşyerlerinde psikolojik taciz ( Mobbing) ile ilgili Çalışma ve sosyla güvenlik bakanlığı detaylı bir çalışma yapmıştır. Bununla ilgli link:...
  Yazan: ceceli341 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 04-03-2014, 18:22:41
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Mobbing - İşverenin Psikolojik Tacizde Bulunması - Psikolojik Taciz Nedeniyle Manevi Tazminat Davası "
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Mobbing - ...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-07-2010, 23:34:35
 5. Yargıtay'dan emsal Mobbing (Psikolojik Taciz) kararı
  Yargıtay işyerinde masanın üzerine kitap yada klasör doldurarak kendini perdeleyerek arkadaşlarının kendisini görmesini engellemeyi “Mobbing...
  Yazan: Mehtap Deniz Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 01-12-2009, 22:49:14

Bu sayfada bulunan kavramlar:

mobbing manevi tazminat

mobbing davaları

mobbing davasi

mobbing davasi nasil açilir

mobbing davası nasıl açılır

http:www.hukuki.netshowthread.php118078-Psikolojik-Taciz-Mobbing-Davasi-ve-Manevi-Tazminat

mobbing tazminat

mobing davalarimobbing davalarimobbing ve manevi tazminat dilekçe örneğimobbing nedeniyle tazminattazminat ve mobbing davasi nasil acilirMOBBINGmobbing davalarında tazminatmobbing davaları nasıl açılıris yerindeki mobing tazminat davasimobbing ve manevi tazminat davası nereye açılırmobing manevi tazminatmobbing davasımobinge tazminatmobbıng davalarıtskda mobbing davalarımobing davasi nasil acilirmobbing davası açmakmobbing tazminatı
Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.