Benim bildiğim Vefat eden birisinin hayat sigortası tazminatı mirasçılarına veya lehdara ödeme yapılırken vefat edenin borcundan dolayı haciz edilemez. Mırascılar reddı mıras yapabilir bu sıgorta tazmınatını almaya engel değildir. Sadece mirasçı veya lehdarın borcundan dolayı tazmınata hacız uygulanabilr