Merhabalar!
Olayda muris bakım akdi karşılığı mevcut gayrimenkullerin hepsini bakım akdini yerine getirmek taahhüdü altına giren tarafa devretmiş.
Devralan murisin torunu.Kanuni mirasçısı değil. Kanuni mirasçısı olan üç taraf mevcut.
Taraflardan ikisi Muris Muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası açtı.Sanırım dava dilekçesinde tenkis istemi yok.

Birinci sorum; Cevaba cevap aşamasında tenkis isteminde bulunulabilir mi? Şayet bulunulamaz sa ayrıca açılan tenkis davası derdest davayla birleştirilebilir mi ve aynı dava maliyetleri tekrar ödenir mi?
İkinci sorum; Bakım akdi sözleşmesiyle bakım borcu altına giren karşılığında da bahsi geçen bedeli alan kişinin bu borcu yerine getirmediği ispatlanırsa ( aynı evde hatta aynı ilde ikamet etmediği, şahitler gibi) davanın seyri ne olur?

Düşünceleriniz nedir? Saygılarımla...