Değerli Hukuk Laboratuvarım,


Şikayet Soruşturmama Takipsizlik Kararı veren Savcılık Makamından dosya inceleme isteğim oldu. Tanık beyanlarını ısrarla göstermediler.

Yasal dayanağı nedir?