+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 17 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2013
  Nerede
  ankara
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Öncelikle böyle bir site açmış olduğunuz için teşekkür ederim.
  Baba sağlığında malının bir kısmını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satar ve aradan 6 ay veya 1 yıl geçtikten sonra çocuklardan biri o malı tekrar satın alırsa.diğer kardeşlerin bu satıştan dolayı malı satın alan kardeşlerine dava açma hakkı varmıdır.saygılarımla.  Hukuki NET Güncel Haber

  Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa konulu yargıtay kararı ara
  Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa konulu hukuk haber
  Konu n_tuten tarafından (21-02-2013 Saat 17:14:36 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Bir baba çocuklarına eşit mesafede olmak zorundadır.
  Bir evlatta babasından kendisine kardeşlerinden farklı ayrıcalıklı davranmasını isteme hakkı yoktur.
  Ahlaki ve etik değildir.
  Hukuki değildir.
  İslami değildir.
  Allahı kandıramazlar.
  Utanılacak bir durumdur.
  Her çocuk ve torunun SAKLI PAY hakkı kanunca korunmuştur.
  Konu Hakkaniyetli tarafından (21-02-2013 Saat 14:58:19 ) de değiştirilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2013
  Nerede
  ankara
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Tamamda ben bunun Ahlaki boyutunu sormuyorum.Kanuni boyutunu öğrenmek istiyorum.

  - - - Updated - - -

  Tamamda ben bunun Ahlaki boyutunu sormuyorum.Kanuni boyutunu öğrenmek istiyorum.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Alıntı n_tuten rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Öncelikle böyle bir site açmış olduğunuz için teşekkür ederim.
  Baba sağlığında malının bir kısmını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satar ve aradan 6 ay veya 1 yıl geçtikten sonra çocuklardan biri o malı tekrar satın alırsa.diğer kardeşlerin bu satıştan dolayı malı satın alan kardeşlerine dava açma hakkı varmıdır.saygılarımla.
  Baba hayattayken istediği malını istediği kişiye satar dilediği gibi tasarruf eder. Babanızın hayattayken mal varlığı üzerinde yaptığı tasarruflara ilişkin davayı ancak babanızın vefatından sonra yani yasal mirasçı sıfatını kazandığınızda açabilirsiniz.

  Anlattığınız olayda eğer babanız soy bağı olmayan birine nakit karşılığında sahip olduğu bir şeyi satmış ise, yani bedelsiz olarak mal kaçırmamış ise, o zaman bu yerin geri alınmasına yönelik herhangi bir girişim sonuç vermez düşüncesindeyim. Aynı şekilde eğer bu yer para karşılığı aile dışından birine satılmış ve para karşılığında aile bireylerinden biri tarafından satın alınmış ise, bu tasaarrufun iptal edilmesine yönelik başlatacağınız bir girişimin sonuç verebileceğini zannetmiyorum.

  - - - Updated - - -

  Alıntı n_tuten rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Öncelikle böyle bir site açmış olduğunuz için teşekkür ederim.
  Baba sağlığında malının bir kısmını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satar ve aradan 6 ay veya 1 yıl geçtikten sonra çocuklardan biri o malı tekrar satın alırsa.diğer kardeşlerin bu satıştan dolayı malı satın alan kardeşlerine dava açma hakkı varmıdır.saygılarımla.
  Baba hayattayken istediği malını istediği kişiye satar dilediği gibi tasarruf eder. Babanızın hayattayken mal varlığı üzerinde yaptığı tasarruflara ilişkin davayı ancak babanızın vefatından sonra yani yasal mirasçı sıfatını kazandığınızda açabilirsiniz.

  Anlattığınız olayda eğer babanız soy bağı olmayan birine nakit karşılığında sahip olduğu bir şeyi satmış ise, yani bedelsiz olarak mal kaçırmamış ise, o zaman bu yerin geri alınmasına yönelik herhangi bir girişim sonuç vermez düşüncesindeyim. Aynı şekilde eğer bu yer para karşılığı aile dışından birine satılmış ve para karşılığında aile bireylerinden biri tarafından satın alınmış ise, bu tasaarrufun iptal edilmesine yönelik başlatacağınız bir girişimin sonuç verebileceğini zannetmiyorum.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Bir kimsenin; mirasını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklanmış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin BK’nun 18. Maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşullarından yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanunun 507 ve 603. Maddelerinin sağladığı haklara etkili olmaz (İBK. 1.4.1974, 1/5).  Miras bırakanın yaptığı temliki tasarruflardan zarar gören mirasçıların tenkis davası ile birlikte kademeli olarak veya tenkis davası açtıktan sonra ayrı bir dilekçe ile BK’nun 18. Maddesine dayalı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil davası açabilirler (İBK. 22.5.1987, 4/5).  Muris muvazaası, nisbi (nitalikli-mevsuf) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada, miras bırakan, gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek; gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını tapuda yaptığı resmi sözleşmede satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklayarak devretmektedir.

  Bu durumda (Bkz. 1.4.1974 gün ve 1/1 sayılı İBK) görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 634, Borçlar Kanununun 213 ve Tapulama Kanununun 26. Maddesinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, SAKLI PAY SAHİBİ OLSUN VEYA OLMASIN MİRAS HAKKI ÇİĞNENEN TÜM MİRASÇILAR dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

  Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaşabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün, başka bir anlatımla miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanması yanında birlikte ve doğru biçimde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

  Miras bırakanın sağlığında mal varlığının tamamını veya bir kısmını, mirasçıları arasında hoşgörü ile karşılanabilecek makul ölçüler içerisinde paylaştırmışsa, miras bırakanın mal kaçırma iradesinden söz edilemez. Öyleyse miras bırakanın denkleştirme yapıp yapmadığı üzerinde durulması, miras bırakandan tüm mirasçılarına intikal eden, taşınır, taşınmaz ve haklarının araştırılması, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgelerin mercilerinden getirtilmesi, her bir mirasçıya geçirilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınarak paylaştırmanın mı, yoksa mal kaçırma amacının mı üstün tutulduğunun aydınlığa kavuşturulması zorunludur.

  Somut olayda, davacı, 309 ada 158 parselde kayıtlı dairenin satış gösterilmek suretiyle temlik ettiğini, işlemin muvazaa nedeniyle illetli olduğunu ileri sürerek pay oranında iptal ve tescil isteğinde bulunmuş ise de; dosya içeriğinden özellikle bozmadan sonra toplanan delillerden davacıya ada 1978 yılında bir daire temlik ettiği, dava dışı Erkan’a da gizli bağış sonucunda bir mesken alındığı, bedelinin mirasbırakan tarafından karşılandığı, böylece makul ölçüler içerisinde hoşgörü ile karşılanabilecek bir paylaştırma yapıldığı saptanmıştır. Bu durumda murisin, mirasçıdan mal kaçırma amacıyla hareket ettiği söylenemez (1. HD. 20.10.1998, 9564/11285).  Muris muvazaasına dayalı iptal davaları ile tenkis davaları ileri sürülüş biçimleri, hukuksal esasları, kapsamları, hüküm ve sonuçları bakımından birbirlerinden tümüyle farklı davalardır. Bu iki dava 22.5.1987 gün ve 4/5 sayılı İBK’nda belirtildiği üzere aynı dava içerisinde kademeli istek olarak ileri sürülebileceği gibi, ayrı ayrı da açılabilir. Birbirinin açılmasını engelleyen bir yasa kuralı bulunmadığından davacılar, bunlardan birini ötekine tercihan açmaya zorlanamaz. Bu davalardan birinin önceden açılması, açık bir irade beyanı olmadan ötekisinden feragat anlamına gelmez. Biri hakkında verilen hüküm ötekisi hakkında kesin hüküm oluşturmaz.

  Tenkis davaları geçerli temliki tasarruflar, muvazaa davaları ise temelde geçersiz tasarruflar hakkında açıldığından, tenkis davasında sözleşmenin geçerli olduğu olgusu kabul edilmiş ve verilen hüküm kesinleşmişse, aynı taraflar arasında görülen muvazaa davasında bu olgunun tarafları bağlayacağı ve temliki tasarrufun geçersizliğinin artık ileri sürülemeyeceği kabul edilmelidir.

  Somut olayda ise önce tenkis davası açılmış, aynı taraflar arasında, aynı taşınmaz hakkında daha sonra açılan muvazaa davası görülmekte iken temliki tasarrufun geçerliliği kabul edilmek suretiyle hükmedilmiş, temyiz itirazı üzerine “murisin davalı tarafından bakılıp gözetildiği, minnet duygusu altında temlikte bulunduğu, miras yolu ile kendisine intikal eden taşınmazları da davacılara verdiği, saklı payı çiğneme kastı bulunmadığı” gerekçesiyle verilen hüküm bozulmuş, bozmaya uyularak verilen ret kararı kesinleşmiştir.

  Açıklandığı üzere tenkis davasında temliki tasarrufun geçerli olduğu, bozmadan sonra tenkise dahi karar verilemeyeceği kabul edilip dava reddedildiğine göre, kesin hükümle belirlenen bu olgu, muvazaa davasında tarafları bağlar. Başka bir anlatımla sözleşmenin geçerli olduğuna ilişkin bu olgudan sonra temliki tasarrufun geçersizliği ileri sürülemez (HGK. 9.12.1998, 860/894).  “Muris Muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği bakımından nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür Söz konusu muvazaada miras bırakan, gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak; mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

  Bu durumda 1.4.1974 tarih ve E. 1, K.2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere, görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradesine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 634, Borçlar Kanununun 213 ve Tapulama Kanununun 26. Maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

  Hemen belirtmek gerekir ki, bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanması yanında, birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

  Öte yandan, miras bırakan sağlığında tüm mirasçılarını gözetecek biçimde ve hoşgörü sınırları içerisinde kalan kabul edilebilir paylaşma yapmış; bu durumu toplanan deliller doğrulamış ise, elbette mirastan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı temliklerden söz edilemez. Bunun yanı sıra, muvazaalı temlikin ya da temliklerin varlığının saptanması halinde kademeli isteklerden ilkine (iptal ve tescile) karar verilmelidir (1. HD. 26.6.1996, 7605/8056).  Temliki tasarrufa ilişkin olarak davacıların iradesini ve talebini kapsar şekilde açılan tenkis davası sonuçlanmış ve kesinleşmişse; 1.4.1974 gün ve E.1, K.2 sayılı İBK uygulanamaz (1. HD. 18.5.2000, 5687/6367).  Müvekkil, vekile taşınmazlarını yalnız satmak için vekalet vermiştir. Vekilin taşınmazları, gerçek değerin çok altında bir bedelle karısına temlik ettiği anlaşılırsa ortada satış değil, bağış vardır. Vekilin ise bağışa yetkisi olmadığı için muvazaalı olarak satış şeklinde gösterilen temlik isteminin iptali gerekir (1. HD. 5.6.1975, 4738/5804).  Danışıklı olduğundan iptali istenen işlem miras bırakan tarafından yapıldığına ve mal kaçırmak amacıyla yapıldığı da öne sürülmediğine göre dava miras bırakana bağlı olarak açılmıştır. Bu bakımdan miras bırakan gibi mirasçılar da danışığı yazılı delille ispat etmelidirler.

  Davacılar, miras bırakanlarının dava konusu taşınmazdaki 129/279 payını davalıya ölünceye kadar bakılıp gözetilmesi koşuluyla temlik etmeyi amaçladığı halde tapudaki işlemi muvazaalı olarak satış gibi gösterildiğini ileri sürerek iptalini istemişlerdir. Murisin kendilerinden mal kaçırmak amacıyla hareket ettiği hususunda bir iddiada bulunmadıkları gibi hata ve hileye de dayanmamışlardır. Muris muvazaalı olduğu ileri sürülen tapuda satış olarak gösterilen işlemin tarafı olduğuna göre ancak yazılı delile dayanabilirdi. Davacılar da delil yönünden aynı durumdadırlar (1. HD. 24.1.1983, 389/410).  1.4.1974 gün ve ½ sayılı İBK’nda sözü edilen muvazaa sebebine dayanan iptal davaları bir süreye tabi değildir (8. HD. 24.12.1985, 12186/12572).  Gerçek değerle satış bedeli arasındaki aşırı fark, muvazaanın kabulü için tek başına yeterli değildir. Muvazaa, ayrıca öbür delillerle ispat edilmelidir (HGK. 6.6.1986, 273/634).  Taşınmazın iki kişi tarafından ortaklaşa satın alınması ve ortaklardan biri adına tapuya tescil edilmesi durumunda, diğer ortak tarafından açılacak iptal davasının yazılı delil ile kanıtlanması gerekir (1. HD. 30.9.1986, 8735/9774).  Taraflar kardeştir. Davacı dava konusu taşınmazı davalı kardeşi ile birlikte satın alıp, üzerine yine birlikte ev inşaa ettikleri taşınmazın müstakilen davalı adına tescil edildiğini ileri sürerek pay oranında iptal ve tescil istemiştir. Uyuşmazlığın açıklanan bu niteliğine göre, bu tür iddialar ancak yazılı delil ile ispat edilebilir (HGK. 11.11.1987, 198/829).  Muvazaa nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sözleşmenin yanları arasında görülmekteyse, yazılı delil ile ispat edilmek gerekir.

  Mirasçılar, miras bırakanın halefi sıfatıyla dava açmışlarsa, iddia ve taleplerin yine yazılı delil ile ispat edilmesi gerekir.

  Mirasçılar, miras bırakanın halefi olarak değil de miras payını veya dokunulmaz payını isteyen sıfatıyla hareket etmişlerse, muvazaa olgusunu her türlü delille ispat edebilirler (HGK. 25.5.1988, 232/421).  Davacı, karşılıksız (muvazaalı) bir sözleşme bulunduğu halde, karşılıklı bir sözleşme biçiminde yapılan bir işlemin, saklı pay kurallarının çiğnenmesi amacıyla yapıldığını ileri sürerek iptalini istemişse, tapu kaydının tümünün iptaleni karar verilemez (HGK. 3.2.1982, 469/77).  Tapusuz taşınmazlar menkul niteliğinde olup, satış ve bağışlanmasına ilişkin sözleşmeler herhangi bir şekle bağlı bulunmamaktadır. Bu tür sözleşmeler kişisel hak doğurur. Muvazaa söz konusu olmaz. Ancak MK. 507. Maddesi uyarınca tasarrufun tenkisi istenebilir (16. HD. 29.4.1988, 1690/8185).  Kanserden muzdarip olan muris, kaldırıldığı hastahanede, son günlerini ve saatlerini yaşadığı, haleti nezi dönemine girdiği veya girmek üzere bulunduğu sırada dava konusu evini yeğeni olan davalıya kırk bin liraya satmıştır.

  Satışın zorunlu ve makul nedenlere dayandığı anlaşılmadığına, 24.12.1965 gününde ödendiği kabul edilen 40.000 liralık satış bedelinden bir lirası bile 26.12.1965’te ölen miras bırakanın terekesinde çıkmadığına göre, davaya konu yapılan taşınmaza ait işlemin gerçek bir satış sözleşmesine dayandığı düşünülemez.

  Satış parası murisin terekesinden çıkmadığına göre, satışın bedelli yapıldığı kabul edilemez (1. HD. 387/1256).  Muris muvazaasına dayalı davalarda şu hususlar araştırılmalıdır: 1- Ömür boyu taşınmazını elden çıkarmayı düşünmeyen bir kimsenin ölümüne birkaç gün kala mirasçılarından birine temlik etmesi (satması) özellik taşıyan anlamlı bir davranıştır. 2- Satış peşin para ile yapıldığı ve bedel oldukça yüksek bir miktardan ibaret bulunduğu halde müteveffanın terekesinden çok kere bir kuruş bile çıkmaz. 3- Müteveffanın taşınmazını hangi nedenlerle satmak zorunda kaldığı araştırılmaz. 4- Satın alanın, satış bedeli olarak gösterilen parayı ödeme gücüne sahip olup olmadığı incelenmez. 5- Taşınmazın temellük tarihindeki gerçek bedeli ile satış bedeli arasında göze çarpan bir fark mevcut olup olmadığı saptanmaz. Bir fak mevcut ise miras bırakanın bağışlama kastıyla hareket ettiği düşünülmez (1. HD. 14.10.1975, 9174/9303).  Satışa rağmen taşınmazlara davacının eskisi gibi tasarrufa devam etmesi, temlik tarihinde bir milyon liranın üstünde değeri bulunan taşınmazların 160 bin liraya satılmış gibi işlem yapılması satışın muvazaalı olduğunun karineleridir (1. HD.2.11.1978, 10321/11567).  İlke olarak, ölmüş veya sağ bir kimsenin, geçmiş bir tarihteki ruhi durumuna göre temyiz yeteneğinin bulunup bulunmadığı, onun hukuki tasarrufu yaptığı tarihteki tutum ve davranışlarının tespitiyle anlaşılır. Tutum ve davranışlar, genellikle maddi olaylardan başka bir şey olmadıklarından, tarafların miras bırakanının sözleşme tarihindeki tutum ve davranışlarının tanık dinlenerek ve mevcut ise o şahsın müşahede, tedavi ve muayenelerine ilişkin tıbbi vesikaları ve verilen raporları nazara almak suretiyle tespiti mümkündür. Maddi olgular ve belgelerden fenni sonuç çıkarmak, diğer bir deyimle maddi olgulara nazaran sözleşmenin yapıldığı tarihlerde miras bırakanın geçerli davranma yeteneğine sahip bulunup bulunmadığının belli edilmesi özel ve fenni bir bilgiye ihtiyaç da gösterebilir (4. HD. 20.11.1978, 1235/12862).  Miras bırakanın ekonomik durumu yerindedir. O kadar ki bir vakıf kurmayı bile düşünmektedir. Müteveffanın dava konusu payı satması ve hele bu satışı sembolik bir bedel karşılığında kızına yapması için geçerli ve tutarlı bir neden mevcut değildir (1. HD. 10.4.1979, 2664/4666).  Miras bırakanın yarar sağlamak istediği kişiye, üçüncü şahıslardan aldığı malın bedelini ödemesi gizli bağıştır.

  Davalının çekişmeli taşınmazı alacak ekonomik güce sahip olup olmadığı araştırılmalıdır (1. HD. 12317/12081).  Sözleşmenin konusu olan her iki taşınmaz tapu sicilinde kayıtlı bulunmadığına göre, tapusuz taşınmazlar üzerindeki zilyetlikten ibaret olan hakkın devri hususuna ilişkin gizli sözleşme hiçbir şekil şartına bağlı olmadığından geçerlidir. O halde davacı tapusuz taşınmazların muvazaalı bir şekilde bağış yoluyla davalı tarafa devir ve teslim olunduğuna ilişkin belgelerin iptalini isteyemez İptali istenen belge geçerli olduğuna göre, davacı taraf ancak koşulları gerçekleşirse tenkis isteyebilir (HGK. 22.12.1983, 1905/966).  Murisin amacı ile açıkladığı iradesinin çeliştiği durumlarda “muris muvazaası” davası açılır. Ancak davada temlik tapu sicilinde de bağış olarak gerçekleştirildiğine göre açıklanan biçimde bir çelişki söz konusu olmayacağından muvazaaya dayalı dava dinlenemez (1. HD. 4315/6463).  Davada miras payları oranında iptal ve tescil isteğinde bulunulduğu dikkate alınarak, mahkemece, istekle bağlı kalınmak suretiyle davacıların miras paylarına hasren iptal ve tescil kararı vermek gerekirken, dava dışı mirasçıları da kapsar biçimde tüm mirasçılar adına iptal ve tescil kararı verilmesi yanlıştır (1. HD.18.9.1986, 9276/9276). Mirasçıların miras payı oranında iptal ve tescile karar verilmesi gereken durumlarda, tüm paydaşların davaya dahil edilmesine veya terekeye bir mümessil tayin ettirilmesine gerek yoktur (HGK. 18.9.1985, 134/693).  Muvazaa savları zamanaşımına uğramaz (HGK. 22.6.1983, 497/719).  Muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarında yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir (1. HD. 5.4.1982, 4590/4067).

  Muvazaa davaları, sözleşmenin yanlarından birince veya taşınmazı intikal ettiren kişinin ölümü halinde mirasçıları halefiyet yoluyla açılmışsa, yazılı delille ispatlanmalıdır (HGK. 25.5.1988, 232/421).  Muvazaalı ve üçüncü kişilerin zararlandırılması amacına yönelik bir işlem yapılmışsa, o işlemden zarar gören üçüncü kişi, tapuya şerh edilmeyen ve dolayısıyla hukuken güçlendirilmeyen şahsi hakkını aynı hak sahiplerine karşı ileri sürebilir (14. HD. 27.9.1988, 4220/5987).
  Konu Hakkaniyetli tarafından (22-02-2013 Saat 01:13:10 ) de değiştirilmiştir.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.921
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Makul sayilabilecek deger uzerinden bir bedel odenip, odemenin belgelerle ispatlanmasi, satin alanin , satinalma gucune sahip oldugunu ispatlayabilmesi durumunda o satisin iptal edilememesi gerekir.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Miras kaçırma, Hileli satış "Muris Muvazaa = Kollusion" araştırılır.
  Baba rayic emsal degerle satış karşılığında elde ettiği parayı ne yaptı araştırılır.
  Hilesiz gercek satış olsa bile
  Her kardeş ve çocukları SAKLI PAY haklarını her durumda alır.
  SAKLI PAY hakları kaybolmaz.
  Konu Hakkaniyetli tarafından (22-02-2013 Saat 08:41:04 ) de değiştirilmiştir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.921
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Değeri 100.000 tl olan bir malı BEN babadan örneğin 90.000TL ödeyerek ve ödediğimi ıspatlayabilecek şekilde almışsam, ben de bu malı 105.000 tl ödeyen ve bu ödemeyi yaptığını / yapabilecek durumda olduğunu ıspatlayabilen oğluna satmışsam,
  benden veya o malı satın alan oğuldan ,
  kim
  hangi hakkını
  alabilir sn.hakkaniyetli?
  Oğul gerçekten bedelini ödeyerek satın almışsa, diğer mirasçıların saklı pay hakkı sadece geriye kalan mallar üzerinde olabilir, babanın 30 yıl önce bir yabancıya satıp, parasını yediği veya 2 yıl önce oğluna satıp parasını paylaştırdığı yada yediği mallar üzerinde saklı yada saksız nasıl bir hakkı olabilir ki?

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  Gizli bagış, satış gibi gösterilemez.
  Muvazaa savları zamanaşımına uğramaz (HGK. 22.6.1983, 497/719).
  Baba elde ettiği parayı ne yaptı?
  Satış yaptığı oğluna gerimi verdi?
  Yoksa kaybettim kumarda yedim iddialarına hiç kimse inanmaz.
  Kanunda inanmaz.
  SAKLI PAY kanunca korunmuştur.

  MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL
  T.C.YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2011/104 K. 2011/3031 T. 16.3.2011
  • MURİS MUVAZAASI ( Miras Payı Oranında Tapu İptali ve Tescil – Davalının Denkleştirme Savunması ve Tanık Anlatımlarından Çekişmeli Taşınmazın Davalıya Aslında Bağış Yapıldığı Halde ve Bedelsiz Olarak Satış Biçiminde Temlik Edildiğinden İstemin Kabulü Gereği )
  • MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Denkleştirme Savunması ve Tanık Anlatımlarından Çekişmeli Taşınmazın Davalıya Aslında Bağış Yapıldığı Halde ve Bedelsiz Olarak Satış Biçiminde Temlik Edildiğinden İstemin Kabulü Gereği )
  • BAĞIŞ ( Muris Muvazaası/Miras Payı Oranında Tapu İptali ve Tescil – Davalının Denkleştirme Savunması ve Tanık Anlatımlarından Çekişmeli Taşınmazın Davalıya Aslında Bağış Yapıldığı Halde ve Bedelsiz Olarak Satış Biçiminde Temlik Edildiğinden İstemin Kabulü Gereği )
  4721/m.706

  ÖZET : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil, taşınmaz eldeğiştirmiş ise, tazminat, mümkün olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir. Murisin tüm mirasçılara hak dengesini gözeten bir paylaştırma veya denkleştirme amacı ile hareket ettiğinin ileri sürülmesine olanak yoktur. Diğer taraftan gerek davalının denkleştirme savunması ve gerekse diğer delillerden özellikle tanık anlatımlarından çekişmeli taşınmazın davalıya aslında bağış yapıldığı halde ve bedelsiz olarak satış biçiminde temlik edildiği duraksamaya yer bırakmayacak biçimde anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

  DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

  Davacı, miras bırakan babası Ahmet Faik E.’in 22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlarını mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla, muvazaalı olarak satış suretiyle davalı kızına tapuda devrettiğini ileri sürerek, tapu iptal ve miras payı oranında tescil, taşınmaz devredilmiş ise tazminat mümkün olmaması halinde ise tenkis isteğinde bulunmuştur.

  Davalı, miras bırakanın sağlığında bir kısım mirasçılara da temliklerde bulunduğunu, davacıya devredilen 531 parselin daha büyük ve kıymetli olduğunu, murisin terekesini paylaştırma amacı ile hareket ettiğini belirtip, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, miras bırakan tarafından yapılan çekişme konusu temliklerin malvarlığını paylaştırma iradesiyle yapıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

  Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istemli olarak temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Gamze Ünal’ın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Duruşma isteği dava değeri yönünden reddedildi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:

  KARAR : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil, taşınmaz eldeğiştirmiş ise, tazminat, mümkün olmadığı takdirde tenkis isteğine ilişkindir.

  Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı, miras bırakan babası Ahmet Faik E.’in çekişme konusu 23 parselde kayıtlı taşınmazdaki payı ile 22 parselde kayıtlı taşınmazını 24.04.2000 tarihinde intifa haklarını üzerinde bırakarak, çıplak mülkiyetlerini mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak davalı kızına satış suretiyle temlik ettiğini, 22 parselin ifrazı sonucu oluşan 327, 328, 329 ve 330 parsellerin davalı adına kayıtlı olduğunu iddia ederek eldeki davayı açtığı, davalının, miras bırakanın ölmeden önce davacının da aralarında bulunduğu diğer mirasçılarına temliklerde bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini savunduğu, yargılama sonunda mahkemece, muris tarafından gerçekleştirilen temliklerin mirasçılar arasında paylaştırma iradesi ile yapıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere; uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi ( mevsuf-vasıflı ) muvazaa türüdür. Söz konusu Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

  Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve l.4.1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

  Hemen belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

  Öte yandan, miras bırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa mal kaçırmak kastından söz edilmeyeceğinden olayda 1.4.1974 tarih 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.

  Hal böyle olunca, miras bırakandan tüm mirasçılarına intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, tapu kayıtları ve varsa öteki delil ve belgeler mercilerinden getirtilmeli her bir mirasçıya nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden rapor alınmalı böylece yukarda değinilen anlamda bir paylaştırma kastının bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

  Somut olaya gelince; miras bırakanın, Sevil E., Sağlam E. isimli mirasçılarına kayden satış gösterilmek suretiyle taşınmaz devrettiği anlaşılmakta ise de; 3. kişiden alınarak davacı adına kayıtlandığı iddia edilen 319 parsel sayılı taşınmazın ( ifraz ile 529, 530, 531 ve 532 parsel olan, yine 531 parselin ifrazı neticesinde 818, 819 ve 820 parsel olan taşınmaz ) bedelinin miras bırakan tarafından ödendiği iddiası kanıtlanmadığı gibi, murisin sağlığında, eşi Hediye E. ile çocukları olan Yılmaz E. ve Halime D.’a mal veya hak kazandırdığı yönünde bir delil elde edilememiş, iddia soyut düzeyde kalmıştır.

  Bu durumda, murisin tüm mirasçılara hak dengesini gözeten bir paylaştırma veya denkleştirme amacı ile hareket ettiğinin ileri sürülmesine olanak yoktur.

  Diğer taraftan gerek davalının denkleştirme savunması ve gerekse diğer delillerden özellikle tanık anlatımlarından çekişmeli taşınmazın davalıya aslında bağış yapıldığı halde ve bedelsiz olarak satış biçiminde temlik edildiği duraksamaya yer bırakmayacak biçimde anlaşılmaktadır.

  Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru değildir.

  SONUÇ : Davacı vekilinin, temyiz itirazları belirtilen sebeplerle yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar
  Konu Hakkaniyetli tarafından (22-02-2013 Saat 09:41:05 ) de değiştirilmiştir.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.921
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Baba sağlığında malını soy bağı olmayan 2. bir şahısa satarsa

  İlk sorunun geliş şeklinden mirastan mal kaçırma içeriği rahatlıkla anlaşılabiliyor sn.hakkaniyetli. Bu nedenle de gizli bağış-mal kaçırma konuları üzerinde yoğunlaşıyor cevaplarınız sanıyorum , ama ben gizli bağıştan vs bahsetmiyorum.
  Hakkıyla yapılan bir satışta , oğula satılmış veya yabancıya satılmış ne fark eder.
  Her türlü belgeyle , olması gerektiği gibi yapılan her türlü satış işlemi her halukarda kabul edilir -edilmek zorundadır.
  Ben parasını ödeyip olması gerektiği şekilde satın aldıktan sonra, diğer kardeşlerimin saklı payından bana ne?
  Saklı payları babanın mirası üzerinde olabilir ancak, babanın mallarını satmış olduğu kişilerin malları üzerinde değil.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Okuması yazması olmayan şahısa imza yolu ile Zilyedlik devir sözleşmesi
  Anneme 2009 yılında abimin eşi tarafından belediyede Zilyedlik devir sözleşmesi yapılarak arsasının yarışı abimin eşi üzerine geçirilmiştir. Annemin...
  Yazan: Ergan Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-03-2018, 00:58:31
 2. Kanunen baba malının tamamını veya bir kısmını sağlığında bağışlayabilirmi.
  Babam 3 sene önce kendi üzerine olan değerli bir arsasını hayır kurumuna bağışladı.Bu bağışlanan yer 1-2 sene sonra satıldı.Bu arsanın parası ile...
  Yazan: emir341907 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 13-03-2013, 10:28:32
 3. Kan Bağı Olmayan Birinin Üzerine Dükkan Satışı
  aciliyetten 2. başlıgı açdım özür dilerim.. 3 yıl önce dedemin babamın adına yaptıgı dükkanda ileride dedem ölünce amcam hak iddaa edebiliyormuş.....
  Yazan: mericli Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 30-12-2010, 21:51:10
 4. Baba Malını-Mülkünü 3 Çocuğunun miras alamaması için kardeşlerine vermiş ya da satmış
  Baba 3 Cocugunun,miras alamamasi icin Malini,Mülkünü kardeslerine vermis yada satmis... önce olayi kisaca anlatayim: Babam ve Annem 25 senedir...
  Yazan: metinsak Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 16-04-2008, 15:22:13
 5. 75 yaşındakibir baba malını istediği gibi dağıtır mı?
  Dedem çok kötü bir insan ve çok varlıklı 75 yaşını aştı, Babam 5 kardeş birde babaanne var, dedem babama hiç birşey vermeden, diğer evlatlarına...
  Yazan: drmvzyt Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-11-2005, 11:31:18

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php103427-Baba-sagliginda-malini-soy-bagi-olmayan-2-bir-sahisa-satarsa

malkaçırmada 2. kişiye devir etmek

kardeşin saklı pay oranı

babadan ogula yapilan tapu bozulurmu

hayattayken kizima mal satisi diger mirascilarin dava hakkibaba cocuklarinin birine mal kacirirsa tabu bozulurmubabam olmeden cocuklarina sormadan yerini ikin bir sahsa satmisbabam olmeden once yerini baskassina satmis bu yer tapuda buzulurmumiras bırakanın sağlığında yaptığı tasarrufların iptalibir baba malınımalı yabancıya bağışlamakbabamız dan satın aldığımız malı başkasına satma babanın intifa hakkı üzerinde tarla muazzalımuris olmeden malini ucuncu kisiye satiptenki davasi mshkeme kararlari2013 de babamdan satis yontemiyle tapu aldim mirascilar dava acabilirmiBaba ölümden evvel malini satabilirmi miras davasianayasada anne kızına ev satabilirmimuris üçncü kişiye satış yaparsa mırascılar dava açabilirmibaba hayattaymen malindan hak talep edilebllinir muhayattayken reddi mirasuxuncu kisiye tapudan satis bozukurmu baba gelinlrine tarla verebilkmi ve mirascllar boza bilirmiolmeden devredilen malda kardesin hakkimirasda baba hayattaki aldigi mali soy bagi olmayan birinin uzetine yaparsa
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.