açmış olduğum iş davasında, şirketimden kıdem tazminatı, izin alacağımı, mesai alacaklarımı vs. talep ettim. haklı nedene dayalı olarak iş akdimi fesih neticesinde bu davayı açtım. ancak sözkonusu şirket sahibine şahsi senet karşılığı bir miktar borcum var. alacak davasına konu alacağım, borcumun çok üstünde. sözkonusu senetlerin ödemesini, iş davasının sonuna kadar durdurma yolu var mıdır? yada borcumu, sözkonusu alacaklarıma takas etme şansım olabilir mi?

konu ile ilgili yardımlarınızı bekler, teşekkürlerimi sunarım.

saygılarımla;