Merhaba,

İhtarname metnini aynen yazıyorum.
Aşağıdaki Bilgiler ışığında İzlenecek yolum ne olmadlıdır? ve davanın sonucunda kaznma ıhtımalım nedır?

İlgili metin:

İHTARNAME

İhtar Eden