Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz
Sigortasözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasınagöre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı,poliçenin...