En azından ne yapacağınızı biliyorsunuz. Belediye, Valilik, savcılık kanallarını deneyin. Olmazsa kendi hakkınızı kendiniz arama gibi gayrikanuni bir yol kalıyor size malesef....