Tasarının 26 maddesine göre,iş kazalarına bağlı SSk"nın işveren aleyhinde açtığı rücu davalarında,işveren sorumluluğu, Kurum lehine düzenlenmiş olup,işverenin suç sayılır hareketi yada kasıtlı tutumu...