213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesine göre; 5 yıl içerisinde mükellefe tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Diğer taraftan, 6183 sayılı kanunun 102. maddesi hükmüne göre,...