https://twitter.com/IhtisasH

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı tarafından; İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 02/03/2015 tarihinde yapılan infaz ve koruma öğrenciliği...