Kanımca işveren sizi tekrar işe almak zorunda değil. Sonuçta özel bir şirket. Dilediği kişiyi işe alır veya sözleşmesini fesheder.