Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan Asgari Geçim İndiriminin uygulamasının nasıl olacağı 265 seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.

Tebliğde kimseye herhangi bir...