"Bu esnada Danıştayın bozduğu karar üzerine idari mahkeme davayı tekrar ele aldı ve bu sefer davayı kaybettim." Bu cümleyi biraz açar mısınız...

Zira, Karar Düzeltme başvurusu yapılmış bir dosya,...