Dün açmış olduğunuz iki ayrı soruyu birleştirdiğimizde, sorunuza daha net cevap verilebilecek şekle geldi :)
Yaklaşık 1 yıl kısmı önemli.
Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin şartlarından biri, EN...