Dilek Hanım
Zekayi beye katılıyorum. 3194 sk. m32 ve m42 gereğince verilen idari para cezalarında itiraz mercii İdare mahkemesi süre 60 gündür.
Kabahatler kanunu bu durumda uygulanmamaktadır.