Buna göre avukatların yarısına yakını (%49,85) İstanbul ve (%36,07) Ankara (%13,78) barolarına kayıtlı.

3,4,5. sıralardaki İzmir, Antalya ve Bursa'nın avukat sayısı Ankara'yı ancak geçiyor.

İlk...