Benim durumum şöyle...

Benim bir 118 dekarlık bir tarlada 98,2 dekar hissem var.

19,8 dekarlık kalan hisse yıllar evvel ölmüş birinin üstüne.

Küçük hissedarın varislerden birisi veraset...