Alkol saptaması konusunda eklemek istediğim kısa bir şeyler var.
Ağız yoluyla alkol ölçümünün yapılması her zaman sağlıklı sonuç vermemektedir. Ölçüm ayarının kalibrasyonunun düzgün yapılmamış...