Engel olacaktır. Kanunun amacına uygun yorumlamak gerekli. Lafzi yorum yapıyorsunuz.