Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

I-Yangın Sigortalarında:
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı,
• İtfaiye raporu,
• Takipsizlik...