Sadece başınız derde girince hekime veya avukata başvurursanız , mezara veya hapise giden yolun tecellisinde sizin de payınız olduğu gerçeği yadsınamaz.

Doktorlar, yalnızca insanları 'mezardan'...