Gelir vergisi mükelleflerinin kendi muhasebelerini tutmaları mümkündür. Bunun için muhasebe bilgisine sahip olmaya da gerek yok. Eğer bilanço usulüne tabi değilseniz, sadece gelir ve gider kayıtları...