Ücretsiz izin işveren tarafından verilmez,çalışan talepte bulunur,işveren onaylar.
İşverenin zorlaması ile de çıkmış olsanız imzaladığınız belge sizin izin talep ettiğiniz yöndedir sanıyorum.
Siz...