Yanlış anlaşılma var :)
Siz tutarsız yorum yapmadınız, Sayın üyenin yorumuna tutarsız dediniz. O da tutarsız olabilir iyi anlatamadım, evrakları koyunca netleşir diyor.