İş davalarında arabuluculuk dava şartı olup, arabulucu neticesi olmadan zaten dava açılmaz, açıldıysa da dava şartı yokluğundan reddolunur. Bu nedenle arabuluculuk sistemine müracaat etmeniz gerekli...