Anladığım kadarıyla evliliğin iptalini TMk 149 uyarınca talep edeceksiniz.
Mutlak butlan ve diğer nisbi butlan halleri sizin durumunuza uymuyor.

Bu madde şöyle diyor:
Aşağıdaki durumlarda...