Avukat avukata yetki belgesi verebilir ve duruşmanıza katılımını sağlayabilir. Zaten noterlikten verdiğiniz vekaletnamede tevkil yetkisi vardır. Tevkil yetkisi demek başkasını vekil tayin edebilme...